HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Inspirationsdag 20 november 2020
Utbildning
 
Webbsända utbildningar

                         
Hur väl överensstämmer bullerkraven mot ljudupplevelsen?
Grundläggande kunskap om ljud. Föreläsning 16 mars 2016 med Rickard Öqvist, akustiker, Tyrens. Arrangör Miljösamverkan Sydost .


 - Läs mer om föreläsningen här! >>
   
Rättsäker handläggning av bullerärenden.
Föreläsning 16 mars 2016 med Margareta Svenning, miljöjurist Länsstyrelsen i Skåne. Arrangör Miljösamverkan Sydost .
 
 
 -  Läs mer om föreläsningen här! >>
   
Nya bestämmelser om buller
 Utbildningsdag 15 mars 2016. Miljösamverkan Västerbotten.
 - Filmer och underlag finns här! >> 
   
 
   
   
   
   
 
                                 
             


Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2016-04-13
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum