HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
           

 Aktuellt inom MSL 

 Bassängnätverket projektstart
 legionella 22 oktober.


 Utsläpp från vedeldning – sotning
 och klagomålshantering, frukost-
 seminarium 29 november.


 Vägledning till MSL:s samverkansyta finns här.

 Nyhetsbrev augusti 2019.

 Att påverka, leda och utvecklas
 som myndighetsperson –
 utbildning

     
Samverkan för bra miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet 26 kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Här kan handläggare ta del av operativa projekt, handläggarstöd och seminarier.

Företag och allmänhet som har frågor som rör miljö, hälsa och livsmedel hänvisas till kommunens miljökontor.
 
Samverkan som pågår:

Livsmedelslagstiftningen Miljöbalken Verksamhetsutveckling

Dricksvattengrupp

Får du det du betalar för? Länsgemensamma kontrolldagar med fokus på redlighet

Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen

Provtagningsplan livsmedel

Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen

Avfall i anläggningsändamål

Badplatser och närliggande förorenade områden

Bassängnätverk

Dagvattennätverk

Enskild dricksvattenproduktion

Förebyggande miljöarbete vid olyckor

Förorenade områden

Hus- och ventilationsnätverket

Legionella

Läkemedelstillverkare

Miljöfarliga livsmedelsindustrier

Nätverk detaljplanefrågor

Nätverk förbränningsanläggningar

Samsyn gällande tomgångskörande bussar

Strandskyddsnätverk

Tillsyn av fritidsbåtar

Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk

Tillsyn på lantbruk

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Miljöbrott och åtalsanmälan

Nationella publikationsbiblioteket

Nyhetsbrev från miljösamverkan i landet


All samverkan inom MSL

Här finns alla pågående och avslutade projekt

     
 

Uppdaterat 2019-10-21
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum