HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
13 juni 2011
Samband mellan Miljöbalken, REACH och Vattenförvaltningen
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram ett presentationsmaterial riktat till tillsynsmyndigheterna om sambanden mellan Miljöbalken, Reach och vattenförvaltningen. Materialet består av en inledande text och bilder med pratmanus.

Syftet med materialet är att handläggare på länsstyrelser och kommuner ska kunna använda materialet för självstudier eller som diskussionsunderlag i olika sammanhang.

Läs presentationen här! >>

Uppdaterat 2016-08-30
Omvärldsbevakning
5 oktober 2021
Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2022-2024
4 oktober 2021
Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken
3 september 2021
Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn
27 augusti 2021
Bullernätverkets Nyhetsbrev augusti 2021
2 juli 2021
Beslut om nytt system för avgifter i livsmedelskontrollen
18 juni 2021
Informationsbrev YHV från Socialstyrelsen: Frågor och svar om estetiska behandlingar
11 juni 2021
Kontaktmaterial
10 juni 2021
Nya regler inom estetiska behandlingar
9 juni 2021
Folkhälsomyndighetens uppdaterade webb om hälsoskyddstillsyn och covid-19
20 maj 2021
Livsmedelsverket: Ny avgiftsmodell leder inte till högre kontrollavgifter
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​[83]​[84]​[85]​[86]​[87]​[88]​[89]​[90]​[91]​
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum