HemSamverkansprojektUtbildningarKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!Miljösamverkan i landetHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
27 mars 2012
Förslag om ändrade regler för särskilt farliga kemiska produkter
Kemikalieinspektionen har sett över de svenska reglerna som gäller tillstånd för försäljning av särskilt farliga kemiska produkter. Den 1 mars 2012 lämnades en rapport till regeringen med förslag på förändringar.

– Den största förändringen är att vi föreslår att tillståndsplikten för yrkesmässig försäljning tas bort och ersätts av anmälningsplikt och kunskapskrav, säger Susanne Classon, jurist på Kemikalieinspektionen.

Förslaget innebär att den som säljer särskilt farliga kemiska produkter ska anmäla sin verksamhet till kommunen och utse en kemikalieansvarig som ska ha dokumenterad kunskap om riskerna med produkterna och om gällande regler.

Läs mer och ladda ned rapporten >>
Uppdaterat 2012-03-27
Nyheter
9 januari 2014
Årets nationella tillsynsprojekt
9 januari 2014
Livsmedelsinspektörernas arbetssituation
8 januari 2014
Folkhälsomyndigheten ny från nyår
17 december 2013
Tidig riskanalys viktigt för efterbehandling av förorenad mark
17 december 2013
Mätning av höga ljudnivåer i östgötska kommuner
16 december 2013
Vattenkvalitén är bra – men utmaningarna blir större
16 december 2013
Information om enskilda dricksvattenanläggningar
16 december 2013
Åtgärdsunderlag för enskilda avlopp
4 december 2013
Ventilation är viktig! Webbföreläsning.
2 december 2013
Olikheter inom livsmedelskontrollen
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum