HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketKontakt/ Om ossSökLogga in
21 augusti 2017
Kemikalieinspektionen har kontrollerat otillåtna växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen har tillsammans med Tullverket medverkat i ett EU-projekt för att kontrollera om otillåtna växtskyddsmedel importeras till Sverige. Ingen import av otillåtna växtskyddsmedel till Sverige upptäcktes, men totalt hittades 122 ton otillåtet importerade växtskyddsmedel i de medverkande EU-länderna.

– Det är positivt att vi inte upptäckt någon import av otillåtna växtskyddsmedel i kontrollerna. Resultatet antyder att problemet är större i flera andra EU-länder än i Sverige även om det är svårt att dra säkra slutsatser utifrån stickprov som gjorts under en kort period, säger Susanna Karlsson, inspektör på Kemikalieinspektionen.

EU:s polisbyrå Europol och den nederländska myndigheten för livsmedelssäkerhet NVWA har tagit initiativ till ett EU-samarbete för att motverka handeln med otillåtna växtskyddsmedel. Under våren 2017 genomförde Europol ett kontrollprojekt – operation Silver Axe II – i samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, OLAF, och myndigheter i 16 EU-länder. I Sverige är det Kemikalieinspektionen och Tullverket som genomfört kontrollerna. Inga misstänkta produkter upptäcktes vid inspektionerna i Sverige. Kemikalieinspektionen har redovisat det svenska resultatet till Europol.

Sammanlagt upptäcktes 122 ton otillåtna växtskyddsmedel i EU vid kontrollerna av 940 transporter av växtskyddsmedel. Förutom Sverige medverkade Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och aktionsledaren Nederländerna i operationen. I 48 fall ledde kontrollerna till vidare åtgärder från myndigheterna i de berörda länderna.

Otillåtna växtskyddsmedel riskerar att orsaka skador på hälsa och miljö då de inte utvärderats och godkänts, och riskerar att användas på ett felaktigt sätt. Användning av otillåtna växtskyddsmedel kan även bidra till att skadliga resthalter av produkterna förekommer i livsmedel.

Läs mer hos Europol:

122 tons of illegal or counterfeit pesticides seized during operation Silver Axe II

För mer information, kontakta gärna:

Susanna Karlsson, inspektör, 08-519 41 319

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se 

Uppdaterat 2017-08-21
Omvärldsbevakning
21 augusti 2017
Kemikalieinspektionen har kontrollerat otillåtna växtskyddsmedel
16 augusti 2017
Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet
9 augusti 2017
Planerad MB-tillsynsvägledning 2018
26 juni 2017
Positiv utveckling för Sveriges kontroll i livsmedelskedjan från jord till bord
26 juni 2017
Handläggarstöd för tillsyn på äldreboenden och vårdlokaler
26 juni 2017
Tillsynshandledning Backyard burning
26 juni 2017
Så påverkas vår hälsa av miljön
25 juni 2017
Billigare och bättre bullerkartläggning med hjälp av ny rapport
16 juni 2017
CHANGE – om antifouling för fritidsbåtar
13 juni 2017
Ny kontrollförordning
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum