HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevMiljösamverkan i landetHälsoskyddsnätverketPressOm ossSökLogga in
8 september 2014
Statskontoret föreslår stärkt samverkan inom tillsynsvägledningen på miljöområdet

Statskontorets rapport om den statliga tillsynsvägledningen inom miljöområdet

Statskontoret har i en rapport till regeringen redovisat sin analys av den statliga tillsynsvägledningen inom miljöområdet. Rapporten ”Vägledning till en bättre tillsyn. En utvärdering av tillsynsvägledningen på miljöområdet” är en redovisning av det uppdrag Statskontoret fick av regeringen den 5 december 2013.

Statskontoret föreslår ett antal åtgärder för att förbättra tillsynsvägledningen på miljöområdet, bl.a. följande:

  • Nuvarande Miljösamverkan Sverige utvecklas för att bättre ta tillvara den samlade tillsynskompetens som finns på nationell, regional och lokal nivå.
  • Tillsyns- och föreskriftsrådet avvecklas.
  • Länsstyrelsernas vägledningsansvar begränsas till de tillsynsområden där de har ett eget operativt tillsynsansvar, men behåller även fortsättningsvis ett samordnande och uppföljande uppdrag inom alla tillsynsområden.
  • Naturvårdsverket ges ett utökat ansvar för att följa upp och rapportera om tillsynens resultat.

Statskontorets rapport "Vägledning till en bättre tillsyn"

Uppdaterat 2014-09-08
Nyheter
8 september 2014
Statskontoret föreslår stärkt samverkan inom tillsynsvägledningen på miljöområdet
1 september 2014
Vatten från egen brunn i översvämmat område
28 augusti 2014
Fritt fram för frukost, fika eller fest i föreningen
27 augusti 2014
Checklista för energitillsyn
26 augusti 2014
Nya allmänna råd om städning i skola och förskola
26 augusti 2014
Branschriktlinjer för bär- och grönsaksodlare
25 augusti 2014
Analysresultat och KemI:s ärenden i SMID-projektet
24 augusti 2014
Vägledning om animaliska biprodukter
11 augusti 2014
Seminarieserie om vattenskyddsområden
11 augusti 2014
Utökat uppdrag till Dricksvattenutredningen
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum