HemSamverkansprojektUtbildningarKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!Miljösamverkan i landetHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
15 april 2014
SGUs checklista för remisser om bergtäkter

Som ett viktigt led i SGUs miljömålsarbete publiceras information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för bergtäkter. Det är bland annat en checklista som kan användas som vägledning vid upprättandet av ansökan om bergtäkt och som ett stöd för myndigheter vid granskning och tillsyn.

Checklistan visar hur SGU som remissinstans granskar bergtäkter ur ett grundvattenperspektiv. Den går också igenom vilken information som bör finnas med för att SGU ska kunna bedöma om planerad verksamhet kan tänkas innebära påtaglig påverkan på enskilda och allmänna grundvattenintressen.

SGUs granskning av remisser om bergtäkter

Uppdaterat 2014-04-15
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum