HemSamverkansprojektUtbildningar & seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
2 juni 2016
Naturvårdsverket tydliggör tillsynsansvaret för gränsöverskridande avfallstransporter

Att greppa vem som har ansvaret för tillsyn på gränsöverskridande avfallstransporter är inte helt lätt. Därför har Naturvårdsverket författat en vägledning om detta på sin hemsida.  Av denna framgår att länsstyrelsen i Norrbotten har det regionala ansvaret i Norrland för tillsyn över avfallstransportförordningen. Övriga länsstyrelser samt kommunerna ska genomföra tillsyn på verksamheters avfallshantering utifrån miljöbalkens regelverk med tillhörande förordningar, något som kan innefatta gränsöverskridande transporter. Kommunernas tillsynsansvar rör dock endast avfall som har hanterats i kommunen och som i samband med detta har förts in eller ska föras ut från Sveriges gränser. Tillsynsansvaret mellan länsstyrelse och kommuner är delvis överlappande då länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen av alla tillståndspliktiga verksamheters avfallshantering, medan kommunerna har ansvaret för tillsynen av alla verksamheters avfallshantering inom kommunens gränser. Därför behöver länsstyrelse och kommun komma överens om hur ansvaret ska fördelas.

Läs mer och ta del av exempel på Naturvårdsverkets hemsida(information från Miljösamverkan Västerbotten)
Uppdaterat 2016-06-02
Nyheter
2 juni 2016
Naturvårdsverket tydliggör tillsynsansvaret för gränsöverskridande avfallstransporter
2 juni 2016
Tillsynsvägledning från Kemikalieinspektionen
1 juni 2016
Uppdaterad vägledning ”Detaljhandelstillsyn – Kemiska produkter och bekämpningsmedel”
31 maj 2016
Se seminariet om hälsoskydd på asylboenden i efterhand
31 maj 2016
Ny vägledning om granskning av sprutjournaler
30 maj 2016
Prövningsärenden – så arbetar Naturvårdsverket
30 maj 2016
Strandskyddsbeslut 2015
30 maj 2016
Bättre koll på miljötillsynen
23 maj 2016
Fler godkända badplatser
23 maj 2016
Landets miljötillsyn redovisad
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum