HemSamverkansprojektUtbildningar & seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
5 september 2016
Miljötillsyn - stöd för energieffektivisering

Energimyndigheten startar ett projekt Incitament för energieffektivisering som handlar om energieffektivisering hos små- och medelstora företag inom miljötillsynen.

Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, kostnadsfritt hjälper och stödjer företag att energieffektivisera.

Energimyndigheten kommer tillsammans med de 21 länsstyrelserna att göra ett omfattande arbete med att kartlägga behovet hos små och medelstora företag samt höja kommuners och länsstyrelsers kompetens inom området. Detta för att kunna erbjuda den information och de verktyg som företagen behöver för att arbeta med energieffektivisering.

Projektet pågår mellan 2016 till och med 2019 med målet att 1500 små och medelstora företag systematiskt och strukturerat arbetar med att minska sin energianvändning.

Läs mer om satsningen
Uppdaterat 2016-09-05
Nyheter
5 september 2016
Miljötillsyn - stöd för energieffektivisering
31 augusti 2016
KemI: Kemikaliekontroll krävs för att nå FN:s hållbarhetsmål
30 augusti 2016
Naturvårdsverket om underlag för en rättssäker prövning
30 augusti 2016
Hantering av massor – handläggarstöd
29 augusti 2016
Dags att ta fram ny nationell avfallsplan
24 augusti 2016
Nationellt tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i jordbruket – slutrapport
18 augusti 2016
Tillsynsvägledande insatser från FHM, SJV, HaV o KemI
15 augusti 2016
Vägledning och stöd i miljöarbetet
10 augusti 2016
SKL samlar förändringar i taxaunderlag på hemsidan
10 augusti 2016
Utbildning - Filmer om tillsyn av små avlopp
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum