HemSamverkansprojektUtbildningar och seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
31 mars 2016
Avledning av dag-, drän- och spillvatten

Svenskt vatten har kommit med en ny publikation om avledning av dag-, drän- och spillvatten. Skriften kan underlätta dialogen mellan prövnings- och tillsynsmyndighet samt den lokala VA-aktören. Bland annat tar skriften upp ansvarsfördelningen mellan VA-organisationen och andra verksamhetsutövare. Frågor som hur klimatförändringar påverkar dagvattenhanteringen samt vilken miljöpåverkan dagvattnet kan ha berörs också. Skriften beskriver även grundläggande förutsättningar för samhällets avvattning samt olika typer av ledningssystem.

Ladda ner publikationen här.

Uppdaterat 2016-04-04
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum