HemSamverkansprojektUtbildningar och seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
9 februari 2016
Kommunnätverket Giftfri vardag startat
Genom kommunnätverket Giftfri vardag finns nu en plattform för långsiktig samverkan om kemikaliefrågor för kommuner. Viktiga samverkansområden är kemikaliekrav vid upphandling, kemikaliekrav vid byggande, utbyte av befintliga produkter och varor, utbildningsinsatser och framtagande och genomförande av kemikaliehandlingsplaner.
 

Nätverket initierades av Kemikalieinspektionen under 2015 och är till för att underlätta samverkan mellan kommuner och sprida goda exempel som stödjer arbetet för en giftfri vardag. Målet är att minska exponeringen för kemikalier i vardagen, särskilt för barn och ungdomar.

Nätverket är till för dig som representerar din kommun i frågor som rör giftfri vardag. I nätverket har du möjlighet att få stöd i ditt arbete och dela med dig till andra kommuner av dina erfarenheter och goda exempel. Vi tror att du är handläggare, projektledare, miljöstrateg, kemikaliesamordnare, upphandlare eller liknande. Även kommunala bolag som är till 100 procent ägda av kommunen och har som huvuduppdrag att utföra kommunens uppgifter kan delta. Nätverket är inte till för tillsynsvägledning.

Kemikalieinspektionen, Upphandlingsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten bidrar med generellt kompetens- och kunskapsstöd inom sina ansvarsområden.

Samarbetsrum

Nätverket har en webbaserad arbetsplats som kallas Samarbetsrum. Den finns på Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, webbplats och är navet i nätverket. Där kommer det att vara möjligt för alla kommuner att dela med sig av goda exempel, hitta andra personer i nätverket och länkar till bra information.

Samarbetsrum öppnar i mitten av december 2015.

Gå med i nätverket

För att bli inbjuden till Samarbetsrum och vara med i nätverket var vänlig kontakta Therese Gellerstedt eller Ulla Bergman på Kemikalieinspektionen.

E-postadresser till våra medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se.

Kontakta oss

Uppdaterat 2016-02-10
Nyheter
9 februari 2016
Kommunnätverket Giftfri vardag startat
4 februari 2016
Tillsynsvägledningsplaner MB och livsmedel
4 februari 2016
Åtgärdsprogram för havsmiljön
4 februari 2016
Vägledning om Migrationsverkets asylboenden
2 februari 2016
Anslag för efterbehandling av förorenade områden inför bostadsbebyggelse
1 februari 2016
Miljöbalksprojektet sammanfattat i 95 problemområden
1 februari 2016
Kontroll av e-handel får pris
28 januari 2016
"Systematiskt arbete mot livsmedelsfusk ger resultat"
28 januari 2016
Nationellt tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i växthus
26 januari 2016
Tillsynsvägledning miljöbalken
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum