HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevMiljösamverkan i landetHälsoskyddsnätverketPressOm ossSökLogga in
15 oktober 2014
Tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i jordbruket 2015

Jordbruksverket tar tillsammans med Kemikalieinspektionen initiativ till ett nytt tillsynsprojekt inom området bekämpningsmedelsanvändning på jordbruken. Tillsynsprojektet vänder sig i första hand till dig som arbetar med kommunal tillsyn inom jordbruksområdet.

Tillsynsprojektet kommer att fokusera på den nya lagstiftningen om integrerat växt­skydd (IPM) samt granskningen av växtskyddsmedel och dess användningsvillkor. Vägledning för projektet kommer att ske via Jordbruksverkets webbforum Effektiv Näring.

Tillsynsprojektet pågår under hela 2015. Uppstartsdagar kommer att anordnas vid fyra tillfällen under våren 2015. Kommunerna utför sina tillsynsbesök från 1 februari till 31 augusti 2015. Inrapportering av tillsynsbesöken kommer att ske kontinuerligt. Antalet gårdar som besöks är valfritt. Under hösten sammanställs resultatet av oss och redovisas i en enklare rapport.

Läs mer här! >>

 

Material från projektet om energitillsyn på lantbruk är nu publicerat

Under 2014 genomför Länsstyrelsen i Skåne ett projekt som kallas ”Energieffektivisering av lantbruk genom prövning och tillsyn”. Projektet finansieras av Energimyndigheten, som är tillsynsvägledande myndighet inom området.

Som en del av projektet har länsstyrelsen i Skåne anordnat utbildningar för handläggare som arbetar med tillståndsprövning, förprövning och samråd på länsstyrelser samt kommunala inspektörer som utför miljötillsyn på jordbruksföretag.

Utbildningstillfällena hölls under september månad i Hässleholm, Skövde och Linköping. I utbildningen ingick relevant lagstiftning, en översikt över energianvändningen i jordbrukssektorn och olika åtgärder och praktiska exempel på energieffektivisering i jordbruk. Dessutom besöktes jordbruk för att på plats titta på olika energifrågor.

Länsstyrelsen i Skåne har under projektet tagit fram vägledningsmaterial i form av checklistor för energitillsyn på jordbruk. Materialet från projektet finns nu på webbforumet under fliken Energi (på underfliken Dokument). Allt material från utbildningarna finns även på Länsstyrelsen i Skånes webbplats.

Uppdaterat 2014-10-15
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum