HemSamverkansprojektUtbildningar och seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
29 april 2015
Uppdrag att utvärdera avgiftsfinansieringen av den offentliga
Det är i dag Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna som utför den offentliga kontrollen av livsmedel. Statskontoret ska nu utvärdera Livsmedelsverkets och kommunernas avgiftsfinansiering av livsmedelskontrollen. Detta mot bakgrund av tidigare uppmärksammade brister i kommunernas utformning av avgifterna för kontrollen.

I uppdraget ingår att utreda på vilket sätt utformningen av avgiftsfinansieringen och beräkningen av avgifterna varierar mellan kontrollmyndigheterna.

Statskontoret ska lämna förslag på hur en effektiv avgiftsfinansiering av den offentliga livsmedelskontrollen kan uppnås med bibehållen ansvarsfördelning.

Läs mer här! >>
Uppdaterat 2015-04-29
Nyheter
29 april 2015
Uppdrag att utvärdera avgiftsfinansieringen av den offentliga
28 april 2015
KemI granskar produkter på internet
28 april 2015
SMOHF-kampanj avseende återvinningsstationer
28 april 2015
Boverket har webbintroduktion om plan- och bygglagen
22 april 2015
SKL Nya mallar för beräkning av taxa
21 april 2015
Redovisning av tillsyn
21 april 2015
Brister i märkningen och flera förbjudna ämnen i hårfärgningsprodukter
20 april 2015
Tillsyn enligt miljöbalken – möjlighet till utveckling och förbättring
15 april 2015
Aktuellt om båtbottenfärger till fritidsbåtar från KemI
14 april 2015
Ny version av bensinstationshandboken
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum