HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevMiljösamverkan i landetHälsoskyddsnätverketPressOm ossSökLogga in
6 oktober 2014
Vägledningsmaterial för effektivare avloppstillsyn
Havs- och vattenmyndigheten kommer under 2014 att ta fram vägledningsmaterial för effektiv tillsyn på avloppsanläggningar. Målet med projektet är kortare handläggningstid per tillsynsärende och fler handlagda tillsynsärenden.

Vägledningsmaterialet kommer att innehålla:

  • Manual för hur man hittar de små avloppen
  • Flödesschema för tillsynsprocessen
  • Effektiv metodik för inventering och registrering
  • Bedömningschecklistor och mallar för skrivelser  samt information till fastighetsägare
  • Information som riktar sig till lokalpolitiker för att öka medvetenheten om behovet av avloppstillsyn
  • Prioriteringshjälp
  • Praxis i form av rättsfall
  • Vägledning för problemställningar som ofta dyker upp
  • Materialet kan med fördel användas av länsstyrelserna i sin tillsynsvägledning gentemot kommunerna.

Det färdiga vägledningsmaterialet kommer att presenteras på Havs- och vattenmyndighetens webbplats under våren 2015. Du kan läsa mer om projektet på HaV:s hemsida.

Har du frågor om projektet eller vill bidra med material, kontakta projektledare Bodil Forsberg (bodil.forsberg@havochvatten.se), tfn 0703- 19 41 48.

Uppdaterat 2014-10-06
Nyheter
6 oktober 2014
Vägledningsmaterial för effektivare avloppstillsyn
6 oktober 2014
Rapport om båtägares attityder kring båtbottenfärger
30 september 2014
Riktvärden för industri- och verksamhetsbuller
30 september 2014
Förordning om riktvärden för trafikbuller
30 september 2014
Naturvårdsverket: För höga riktvärden för trafikbuller
23 september 2014
Nätverk för hus- och ventilationsfrågor vill nå fler
18 september 2014
Miljöprövningsförordningen ses över
16 september 2014
Tillväxtverket får utökat ansvar att förenkla för företagen
16 september 2014
Ventilationen kan orsaka dålig inneluft
12 september 2014
Livsmedelsverket ska underlätta för livsmedelsföretag
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum