HemSamverkansprojektUtbildningarKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!Miljösamverkan i landetHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
11 augusti 2014
Rapport om den statliga tillsynsvägledningen inom miljöområdet

Statskontorets rapport om den statliga tillsynsvägledningen inom miljöområdet

Statskontoret har i en rapport till regeringen redovisat sin analys av den statliga tillsynsvägledningen inom miljöområdet. Rapporten ”Vägledning till en bättre tillsyn. En utvärdering av tillsynsvägledningen på miljöområdet” är en redovisning av det uppdrag Statskontoret fick av regeringen den 5 december 2013.

Statskontoret föreslår ett antal åtgärder för att förbättra tillsynsvägledningen på miljöområdet, bl.a. följande:

  • Nuvarande Miljösamverkan Sverige utvecklas för att bättre ta tillvara den samlade tillsynskompetens som finns på nationell, regional och lokal nivå.
  • Tillsyns- och föreskriftsrådet avvecklas.
  • Länsstyrelsernas vägledningsansvar begränsas till de tillsynsområden där de har ett eget operativt tillsynsansvar, men behåller även fortsättningsvis ett samordnande och uppföljande uppdrag inom alla tillsynsområden.
  • Naturvårdsverket ges ett utökat ansvar för att följa upp och rapportera om tillsynens resultat.

Statskontorets rapport "Vägledning till en bättre tillsyn"

Uppdaterat 2014-08-11
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum