HemSamverkansprojektUtbildningarKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!Miljösamverkan i landetHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
15 april 2014
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller parallellt med BAT-slutsatserna
Vid en prövning kan en domstol eller myndighet komma fram till ett strängare krav än utsläppsvärdet i en BAT-slutsats, slår Mark- och miljööverdomstolen fast i en ny dom.

Domen handlar om svavelåtervinning i ett raffinaderi, men den berör samtliga 1 100 IED-anläggningar i Sverige eftersom industriutsläppsbestämmelserna tolkas.

Domen tar bland annat upp hur BAT-slutsatser ska tillämpas i svensk rätt.

När industriutsläppsdirektivet genomfördes valde man att lägga bestämmelserna vid sidan av det regelverk som redan finns. Det svenska systemet för prövning av miljöfarlig verksamhet har i grunden inte ändrats genom bestämmelserna. Det innebär att en domstol eller myndighet, helt i enlighet med vad som anges i direktivet, för en viss verksamhet kan skärpa ett begränsningsvärde som ingår i en BAT-slutsats. Vid denna avvägning, säger MÖD, kan uppgifter om teknik, hämtade även från ännu inte beslutade nya BREF-dokument, utgöra en del av bedömningsunderlaget.

(Mark- och miljööverdomstolens dom den 28 februari 2014 i mål nr M 4407-13)
Uppdaterat 2014-04-15
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum