HemSamverkansprojektUtbildningar & seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
24 oktober 2016
Livsmedelsverket: Kontrollen av internethandeln med kosttillskott måste bli bättre


För att övervakningen av internetförsäljningen av framför allt kosttillskott ska bli vassare förslår Livsmedelsverket en ny specialutbildad grupp. Gruppen ska kunna spåra upp och agera mot oregistrerade och anonyma företag som vänder sig till svenska konsumenter.

Ungefär 30 - 50 procent av företagen som säljer kosttillskott på internet är inte registrerade för livsmedelskontroll, vilket de är skyldiga att vara. Det innebär att ingen myndighet kontrollerar verksamheten.

Om försäljaren är okunnig eller oseriös riskerar konsumenterna att få kostillskott med farligt höga halter av olika ämnen, dopingpreparat eller falska mediciner. Några exempel som upptäckts i kontrollen de senaste åren är kosttillskott för kroppsbyggare med höga halter av förbjudna substanser och växtbaserade kosttillskott från Asien med höga halter bly och kvicksilver.

- Internetförsäljningen är svår att övervaka, utöver kontrollkompetens krävs särskilda IT-kunskaper och tidsresurser. För att ha koll på vad som säljs och vem som gör det behövs det särskilda insatser av flera myndigheter och branschorganisationer, säger Jan Sjögren chef för Supportavdelningen på Livsmedelsverket

Eftersom internetförsäljningen sker över nationsgränserna krävs ett utvecklat och nära samarbete med myndigheter i andra länder. Utöver en ny specialutbildad övervakningsfunktion är internationellt samarbete och kompetensutveckling på IT-området några av Livsmedelsverkets förslag för en effektivare kontroll av internethandeln.

Kosttillskott är den typ av livsmedel som är vanligast att köpa via internet. Uppskattningsvis köps ungefär vart femte kosttillskott på det sättet.

Att kunna spåra varifrån ett livsmedel kommer, vem som tillverkat det och vem som sålt det vidare är en mycket viktig del av livsmedelskontrollen och arbetet för säkra livsmedel. Produkter som säljs av oseriösa internetföretag saknar ofta dessa uppgifter. Produkterna kan även vara felmärkta, vilket gör att de som äter kosttillskotten kan få i sig oönskade ämnen som inte finns med i märkningen.

Livsmedelsverket fick december 2015 ett uppdrag av Näringsdepartementet att föreslå åtgärder som ska effektivisera kontrollen av internethandel, särskilt handeln med kosttillskott. Redovisning av uppdraget skickades till Näringsdepartementet den 12 oktober.


Uppdaterat 2016-10-24
Nyheter
24 oktober 2016
Livsmedelsverket: Kontrollen av internethandeln med kosttillskott måste bli bättre
19 oktober 2016
Förslag om ökat samarbete mellan myndigheter för att motverka nya kemikaliehot
14 oktober 2016
Företag får hjälp via miljötillsynen att spara energi
7 oktober 2016
Nya föreskrifter om avlopp
7 oktober 2016
Utvecklad uppföljning för en bättre milljöbalkstillsyn
7 oktober 2016
Kompetensförsörjning i miljöbalkstillsynen
6 oktober 2016
Naturvårdsverket föreslår en bättre kontroll av farligt avfall
4 oktober 2016
Ökad samverkan mellan kommuner om livsmedelskontrollen i förslag till regeringen
27 september 2016
Uppdaterad plan för Jordbruksverkets tillsynsvägledning (MB) 2016-2018
23 september 2016
Södertälje har tillsynsträff för företagare
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum