HemSamverkansprojektUtbildningarNyhetsbrevFöreslå samverkan!Miljösamverkan i landetHälsoskyddsnätverketPressOm ossSökLogga in
20 november 2014
Så ska maten märkas – ny vägledning till företagen och kontrollen

Från den 13 december ska flera nya regler för märkning av livsmedel börja tillämpas. För att underlätta för både företag och inspektörer har Livsmedelsverket tagit fram förslag till en vägledning, som ska hjälpa både företag och livsmedelsinspektörer att tolka de nya reglerna. Den har nu skickats ut på remiss.

I den nya konsumentinformations- och märkningsslagstiftningen finns flera förbättringar för konsumenterna: Ingredienser som kan framkalla allergi eller intolerans ska framhävas tydligare, med till exempel fet eller kursiv stil. I livsmedel som innehåller vegetabiliska oljor och fetter måste det framgå vilken råvara fettet kommer ifrån, som palmolja eller rapsolja. På energidrycker måste det finnas en varning om att de inte är lämpliga för barn, gravida och ammande.

En fråga som Sverige drivit särskilt är att texten på livsmedelsförpackningar måste bli lättare att läsa. De nya reglerna kräver att ett litet x ska vara minst 1.2 millimeter högt (0.9 millimeter på små förpackningar).

Lättare att göra rätt

– Det är flera stora förändringar som kommer att förbättra för konsumenterna. Men det är mycket att anpassa sig till för producenter och myndigheter som ska tolka de nya reglerna. Därför har vi tagit fram en vägledning för att underlätta för både företag och inspektörer säger Lena Wallin, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Andra regeländringar som börjar gälla senare, under 2015 och 2016, finns också med i vägledningen. Från 1 april 2015 måste gris, get, får och fjäderfä märkas med ursprungsland. Nuvarande lagstiftning kräver bara ursprungsmärkning på nötkött.

Från 1 januari 2016 blir det också, med några få undantag, obligatoriskt med näringsvärdesdeklaration på alla färdigförpackade livsmedel. Näringsvärdesdeklarationen beskriver hur mycket energi och näringsämnen ett livsmedel innehåller.

Vägledningsförslaget har skickats på remiss till kommuner och branschorganisationer som kan lämna synpunkter till och med 12 januari 2015.

Livsmedelsverkets vägledning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om till-handahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

Uppdaterat 2014-11-20
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum