HemSamverkansprojektUtbildningar & seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
22 februari 2017
Råd och tips för kemikalietillsynen
De första handledningarna i Kemikalieinspektionens nya serie ”Råd & tips för tillsyn” är nu framtagna. De innehåller vägledning om vilka lagstiftningar som gäller för kemikalietillsynen, vilka frågor och krav du kan ställa vid en inspektion, hur skrivelser kan utformas och vilka sanktionerna är.
Råd & Tips för tillsyn kommer att finnas för olika produkt- och regelområden och tanken är att du ska kunna ha nytta av dem såväl i egna kemikalieprojekt som i löpande tillsyn. Handledningarna finns publicerade på Vägledningsnätverket.

De första tre Råd & Tips för tillsyn handlar om
- farliga ämnen i smycken
- informationsplikten för särskilt farliga ämnen i varor – artikel 33 i Reach-förordningen
- förpackningsregler för kemiska produkter

Uppdaterat 2017-02-22
Nyheter
22 februari 2017
Råd och tips för kemikalietillsynen
22 februari 2017
Samverkansprojektet om CLP-märkning i detaljhandeln
20 februari 2017
Regionala miljödagen 6 april
15 februari 2017
Miljötillsynsutredningen svarar på frågor
14 februari 2017
Regeringsuppdrag till Statskontoret om livsmedelskontrollen
14 februari 2017
Små avlopp- remissförslag om ny förordning
14 februari 2017
Informationsblad om regler kring spridning av aska på åkermark
13 februari 2017
Reviderad vägledningen om uppläggning av snö
13 februari 2017
Att förebygga buller
10 februari 2017
Campylobacter på kycklingkött behöver minska
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum