HemSamverkansprojektUtbildningar och seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
10 februari 2016
Handläggarstöd Reach
En projektgrupp inom Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram ett handläggarstöd med material som kan vara till stöd i tillsynen. Handläggarstödet är kortfattat och uppbyggt för att alla delar av projektet ska samlas under samma dokument. I de fall bra information redan finns framtagen görs hänvisningar till webbplatser och faktablad. Sist i handläggarstödet finns alla stöddokument samlade; vilket innefattar:

•En checklista för tillsyn
•Kommentarer till checklistan
•En checklista för utskick till företag
•Informationsblad till företagen
•Matris för roller enligt Reach
•Exempel på tillsynsansvar

Läs mer här! >>
Uppdaterat 2016-02-10
Nyheter
10 februari 2016
Handläggarstöd Reach
10 februari 2016
Anmäl kommunen till Barnkoll 2016
10 februari 2016
Farliga kemikalier hittade i fritidskläder och skor
9 februari 2016
Kommunnätverket Giftfri vardag startat
4 februari 2016
Tillsynsvägledningsplaner MB och livsmedel
4 februari 2016
Åtgärdsprogram för havsmiljön
4 februari 2016
Vägledning om Migrationsverkets asylboenden
2 februari 2016
Anslag för efterbehandling av förorenade områden inför bostadsbebyggelse
2 februari 2016
Snart kommer en enkät om miljöbalkstillsynen
1 februari 2016
Miljöbalksprojektet sammanfattat i 95 problemområden
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum