HemSamverkansprojektUtbildningarKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!Miljösamverkan i landetHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
18 september 2014
Miljöprövningsförordningen ses över
Naturvårdsverket och miljödepartmentet har fått i uppdrag av regeringen att se över miljöprövningsförordningen. Tiden för uppdraget förlängs nu till den 31 maj 2015 då bland annat en översyn med anledning av Industriutsläppsdirektivet (IED-direktivet) kommer att kräva mer resurser och tid. Regeringen lägger även in fler uppgifter i uppdraget, främst frågor som rör avgifter enligt förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Uppdaterat 2014-09-18
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum