HemSamverkansprojektUtbildningar & seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
21 augusti 2017
Miljötillsynsutredningen klar

Nu är utredningen levererad. Organisationen bör inte ändras men följande föreslås för att stärka tillsynsmyndigheternas arbete:
- en tydligare och mer samlad statlig styrning
- åtgärder för att öka samverkan
- ett tydligare ansvar för samordning av tillsynsverksamheten
- ökad styrning av hur tillsynen genomförs
- insatser för att stärka och utveckla kompetensen och professionen
- en utvecklad uppföljning och utvärdering
- en utvecklad dialog med näringslivet

Rapporten Miljötillsynsutredningen SOU 2017:63

MSL arrangerar en nämndutbildning 30 augusti om miljötillsynsutredningen och utredningen av livsmedelskontrollen.
Läs här! >>
Uppdaterat 2017-08-21
Nyheter
21 augusti 2017
Miljötillsynsutredningen klar
21 augusti 2017
Kemikalieinspektionen har kontrollerat otillåtna växtskyddsmedel
16 augusti 2017
Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet
16 augusti 2017
Forskningsprojektet Tillsynen som styrmedel för förbättrat miljöbeteende
9 augusti 2017
Planerad MB-tillsynsvägledning 2018
26 juni 2017
Positiv utveckling för Sveriges kontroll i livsmedelskedjan från jord till bord
26 juni 2017
Handläggarstöd för tillsyn på äldreboenden och vårdlokaler
26 juni 2017
Tillsynshandledning Backyard burning
26 juni 2017
Så påverkas vi av buller – seminarium om buller och hälsa
26 juni 2017
Så påverkas vår hälsa av miljön
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum