HemSamverkansprojektUtbildningarKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!Miljösamverkan i landetHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
22 april 2014
Större fokus på att åtgärda förorenade områden
Inventeringen av förorenade områden har slutförts i stora delar av Sverige. Samtidigt saneras nu fler områden än någonsin tidigare.
Naturvårdsverket redovisar varje år resultaten för efterbehandlingen av förorenade områden till regeringen. År 2013 sanerades 46 förorenade områden med statlig finansiering. Det är en klar ökning jämfört med tidigare år. Dessutom sanerade ansvariga verksamhetsutövare, markägare och exploatörer ytterligare minst 535 områden.

Läs mer här! >>
Uppdaterat 2014-04-22
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum