HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevMiljösamverkan i landetHälsoskyddsnätverketPressOm ossSökLogga in
18 december 2014
Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska Folkhälsomyndigheten upprätta en treårig plan för sin tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Planen ska uppdateras årligen. Folkhälsomyndigheten har valt att uppdatera Socialstyrelsens tillsynsvägledningsplan för åren 2013–2015. Uppdateringen inför 2015, med en uppföljning av det som utförts 2013 och 2014 samt det som ska utföras under 2015, finns nu publicerad på Folkhälsomyndighetens webbplats. >> 

En ny treårig plan för tillsynsvägledningen kommer att tas fram 2015 som omfattar tidsperioden 2016-2018.
Uppdaterat 2014-12-18
Nyheter
18 december 2014
Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning
18 december 2014
Var med och påverkar vattenförvaltningen!
15 december 2014
Praktiska råd kring allergi i skolan
15 december 2014
Åtgärdsanalys för bullerutsatta skolor längs statliga vägar
8 december 2014
Kontroll av malet kött i butik
4 december 2014
Tydligare och mer lättläst information på maten från 13 december
3 december 2014
Tidningen Båtliv skriver om SMBF:s miljökonferens
3 december 2014
Båtmiljöprojekt SMOHF
3 december 2014
Medföljare på inspektion avfallsanläggningar
3 december 2014
Förslag till vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum