HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
9 januari 2017
Hur tillsyn kan planeras och finansieras - SKL utbildningsmaterial

SKL får många frågor från medlemmar om hur tillsynen ska finansieras och planeras, samt hur SKL:s taxeunderlag fungerar. Vi har därför sammanställt ett antal kunskapsblock i form av presentationer från olika konferenser vi har hållit.

Tanken är att du kan använda presentationerna som utbildningsmaterial för att lära dig mer om hur SKL:s underlag och hur det fungerar.

Diskutera gärna tillsammans med kollegor och grannkommuner om hur ni gör i era respektive kommuner.

Samtliga filer öppnas i nytt fönster.

Handläggningskostnad per timme (PDF)

Tillsynsplanering och behovsutredning (PDF)

Risk- och erfarenhetsbaserad taxa (PDF)

Taxan och juridiken (PDF)


Uppdaterat 2017-01-09
Omvärldsbevakning
5 oktober 2021
Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2022-2024
4 oktober 2021
Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken
3 september 2021
Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn
27 augusti 2021
Bullernätverkets Nyhetsbrev augusti 2021
2 juli 2021
Beslut om nytt system för avgifter i livsmedelskontrollen
18 juni 2021
Informationsbrev YHV från Socialstyrelsen: Frågor och svar om estetiska behandlingar
11 juni 2021
Kontaktmaterial
10 juni 2021
Nya regler inom estetiska behandlingar
9 juni 2021
Folkhälsomyndighetens uppdaterade webb om hälsoskyddstillsyn och covid-19
20 maj 2021
Livsmedelsverket: Ny avgiftsmodell leder inte till högre kontrollavgifter
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​[83]​[84]​[85]​[86]​[87]​[88]​[89]​[90]​[91]​
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum