HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
15 maj 2018
Tillsynsenkät Jordbruksverket

Naturvårdsverket skickar årligen ut en enkät till kommuner och länsstyrelser med frågor om miljöbalkstillsyn. I år hade Jordbruksverket möjlighet att ha med några frågor om tillsyn kring gödsel, växtskyddsmedel, natur- och kulturmiljöer samt retursystem för PET och burkar.

Jordbruksverkets avsikt är att använda svaren i tillsynsvägledningsplanen och för att förbättra tillsynsvägledningen.

Här är resultatet i tabellform, en för kommunernas svar och en för länsstyrelsernas svar:

Sammanst%C3%A4llning%20enk%C3%A4tsvar%20kommuner%202018.pdf

Sammanst%C3%A4llning%20av%20enk%C3%A4tsvar%201_28%20l%C3%A4nsstyrelser.pdf

Uppdaterat 2018-05-15
Omvärldsbevakning
18 juni 2019
Vad kan vi lära oss av Sveriges införande av avloppsdirektivet?
18 juni 2019
På gång inom avfallsområdet
17 juni 2019
Jordbruksverket Tillsynsprojekt 2019
17 juni 2019
Slutrapport hantering av växtskyddsmedel på golfbanor (SJV)
13 juni 2019
Sammanställning av nya bestämmelser om avfall
11 juni 2019
Effekter av tillsyn – en litteraturstudie
7 juni 2019
Nya vägledningar inom hälsoskydd
6 juni 2019
Hållbar tandvård
14 maj 2019
Folkhälsomyndighetens nya vägledningar om hälsoskydd och tillsyn enligt miljöbalken
23 april 2019
Uppsökande tillsyn – metodiken som följer förändringarna i samhället och skapar samverkan mellan myndigheter
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum