HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
25 juni 2019
Digital lösning för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar (MCP) och system för spårbarhet av farligt avfall

Med anledning av en ny registreringsplikt enligt förordningen om medelstora förbränningsanläggningar lanserade Naturvårdsverket strax före jul en ny sammanhållen nationell e-tjänst. Den 18 december skickade de ut avtal för underskrift till samtliga kommuners miljökontor tillsammans med ett personuppgiftsbiträdesavtal.


SKL menade att det fanns en del oklarheter i avtalen och rekommenderade därför kommunerna att avvakta med att skriva under. I början på april gick SKL ut med ett PM till samtliga miljökontor som förtydligade tjänstens upplägg och belyste ett antal avtalsfrågor utifrån de diskussioner som under våren förts med Naturvårdsverket. SKL rekommenderade också kommunerna att använda ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal.


Naturvårdsverket har för avsikt att använda samma digitala lösning för kommande reglering av spårbarhet för farligt avfall. Det systemet kommer att beröra långt fler aktörer än MCP-förordningen, däribland verksamhetsutövare som hanterar, handlar med, transporterar och tar emot farligt avfall, verksamheter där farligt avfall uppkommer och tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över dessa verksamhetsutövare. Systemet ska vara i drift redan i juli 2020.

Den 4 juni höll Naturvårdsverket en workshop med tillsynsmyndigheter och användarföreningar för att diskutera status för regeringsuppdraget, former för utvecklingen och den planerad piloten. SKL och kommunala representanter från samverkansprogrammen för Smart Miljöinformation deltog i workshopen.

Läs mer om spårbarhet för farligt avfall i redovisningen av regeringsuppdraget

Kontakt: Maja Högvik, tfn +46 8 452 7671, maja.hogvik@skl.se
Uppdaterat 2019-06-25
Omvärldsbevakning
19 augusti 2019
Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten
12 augusti 2019
Efter energikartläggningen - möjlighet till 50 % stöd för investeringar!
4 juli 2019
Bullernätverkets nyhetsbrev juli 2019
3 juli 2019
Bara hälften av företagen som säljer ekologiska nötter och ekologiskt te får rätt kontroll
25 juni 2019
Konstgräsplaner och mikroplaster m.m.
25 juni 2019
Digital lösning för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar (MCP) och system för spårbarhet av farligt avfall
25 juni 2019
Ny webbsida om miljöbalkens taxa
24 juni 2019
Tillsyn av producentansvaret för förpackningar och returpapper
24 juni 2019
Nya taxeunderlag för tobak och livsmedel
22 juni 2019
Färdig vägledning växtskyddsmedel på golfbanor
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum