HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
3 juli 2019
Bara hälften av företagen som säljer ekologiska nötter och ekologiskt te får rätt kontroll

Läs här.
Uppdaterat 2019-07-03
Omvärldsbevakning
13 november 2019
Förbättringar i livsmedelskontrollen, men mer samverkan mellan myndigheter behövs
7 november 2019
Informationsbrev om YHV från Socialstyrelsen
7 november 2019
Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester 2017
7 november 2019
Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn
18 oktober 2019
Nationell tillsynskampanj med fokus på provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk
17 oktober 2019
Rapport Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige
8 oktober 2019
SKL utbildar om ny behovsstyrd taxemodell
7 oktober 2019
Rapportering av industriutsläppsverksamheter
4 oktober 2019
Förslag för ökad spårbarhet av farligt avfall och förbättrad avfallsstatistik
3 oktober 2019
Förslag på undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​[83]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum