HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
12 augusti 2019
Efter energikartläggningen - möjlighet till 50 % stöd för investeringar!

Nu har Energimyndigheten tagit fram ett investeringsstöd för energieffektiviseringsåtgärder för de företag och organisationer som gjort energikartläggning.

Det gäller både energikartläggningar som företagen sökt energikartläggningsstöd för. Men det gäller även företag som gjort energikartläggning utan stöd och kanske på uppmaning inom kommunernas miljöstillsyn.

Eftersom ansökningstiden för investeringsstödet är kort; 15 augusti till 15 oktober, så är det viktigt att komma ut med informationen till de berörda företagen så snart som möjligt.

Mer information kommer i mitten av augusti   på Energimyndighetens webbplats.

 

För mer information om stödet kontakta

 

Mia Simm

Energikontoret Storsthlm

08-615 94 22    073-917 94 22
mia.simm@storsthlm.se

 

Storsthlm
Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36
08-615 94 00  
 storsthlm.se


Uppdaterat 2019-08-12
Omvärldsbevakning
21 februari 2020
Uppdaterad tillsynsvägledning enligt miljöbalken
3 februari 2020
Slutrapport - utvärdering av tillsynen som styrmedel
3 februari 2020
Slutrapporten Smartare vägledning är klar!
3 februari 2020
Någon som jobbar med tillsyn av fordonsgasstationer?
31 januari 2020
Miljörapportering av avloppsreningsanläggningar
31 januari 2020
Ny handledning för att bedöma påverkan på grundvattennivåer
19 december 2019
Folkhälsorapport 2019
16 december 2019
Tillsynsvägledning från Kemikalieinspektionen
5 december 2019
Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder
4 december 2019
Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​[83]​[84]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum