HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
21 februari 2020
Uppdaterad tillsynsvägledning enligt miljöbalken
Länsstyrelsen ger stöd och råd till länets kommunala tillsynsyndigheter genom tillsynsvägledning. För att ge rätt och efterfrågat stöd gör Länsstyrelsen varje år en översyn av vår tillsynsvägledningsplan och av planerade insatser kring tillsynsvägledning. Planen är nu uppdaterad för 2020. Den omfattar tillsynsvägledning inom miljöfarlig verksamhet, naturvård, förorenade områden, vattenverksamhet och hälsoskydd enligt miljöbalken.
Uppdaterat 2020-02-21
Omvärldsbevakning
21 februari 2020
Uppdaterad tillsynsvägledning enligt miljöbalken
3 februari 2020
Slutrapport - utvärdering av tillsynen som styrmedel
3 februari 2020
Slutrapporten Smartare vägledning är klar!
3 februari 2020
Någon som jobbar med tillsyn av fordonsgasstationer?
31 januari 2020
Miljörapportering av avloppsreningsanläggningar
31 januari 2020
Ny handledning för att bedöma påverkan på grundvattennivåer
19 december 2019
Folkhälsorapport 2019
16 december 2019
Tillsynsvägledning från Kemikalieinspektionen
5 december 2019
Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder
4 december 2019
Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​[83]​[84]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum