HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
5 december 2019
Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Det finns många förorenade områden i länet och ett stort behov av bostäder. Kommuner kan söka bidrag för att finansiera sanering av förorenade områden inför bostadsbyggande. Ansökan skickas till Länsstyrelsen som granskar ansökan och skickar den vidare till Naturvårdsverket, som granskar och fattar beslut om bidrag ska beviljas eller inte.

Regeringen beslutade under 2016 om ett bidrag för sanering av förorenade områden inför bostadsbyggande. Bidraget ska användas för att sanera förorenade områden där man planerar att bygga bostäder. Bidraget är 200 miljoner kronor per år för hela landet. Syftet med bidraget är att öka bostadsbyggandet och uppnå miljömålet En giftfri miljö.
För att ett område ska vara aktuellt för att bidrag, krävs det att flera kriterier ska vara uppfyllda. Några av dessa är:

– Kommunen ska som minst ha beslutat om att påbörja detaljplaneläggning för bostadsändamål.
– Det ska inte vara ekonomiskt bärkraftigt att uppföra bostäder utan statsstöd.
– Det måste finnas ett bostadsbehov.
– Området ska vara förorenat och tillhöra MIFO1-riskklass 1–3 eller motsvarande.
– Värdeökningen ska vara bedömd.

Du kan läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida. Där finns mer om förutsättningarna, vägledande dokument och svar på vanliga frågor.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats
Uppdaterat 2019-12-05
Omvärldsbevakning
21 februari 2020
Uppdaterad tillsynsvägledning enligt miljöbalken
3 februari 2020
Slutrapport - utvärdering av tillsynen som styrmedel
3 februari 2020
Slutrapporten Smartare vägledning är klar!
3 februari 2020
Någon som jobbar med tillsyn av fordonsgasstationer?
31 januari 2020
Miljörapportering av avloppsreningsanläggningar
31 januari 2020
Ny handledning för att bedöma påverkan på grundvattennivåer
19 december 2019
Folkhälsorapport 2019
16 december 2019
Tillsynsvägledning från Kemikalieinspektionen
5 december 2019
Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder
4 december 2019
Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​[83]​[84]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum