HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
4 december 2019
Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Havs- och vattenmyndigheten har efter uppdrag från regeringen fördelat 45 miljoner kronor till länsstyrelserna för att säkra bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Stockholms län har fått drygt 4,7 miljoner kronor att fördela.

Länsstyrelsen har beslutat att bevilja bidrag till nio projekt som avser säkerhetshöjande åtgärder, framtagande av kunskaps- och planeringsunderlag samt andra åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten.

Läs mer om stödet på Länsstyrelsens webbplats
Uppdaterat 2019-12-05
Omvärldsbevakning
6 januari 2020
Ny handledning för att bedöma påverkan på grundvattennivåer
19 december 2019
Folkhälsorapport 2019
16 december 2019
Tillsynsvägledning från Kemikalieinspektionen
5 december 2019
Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder
4 december 2019
Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten
3 december 2019
Flyktiga föroreningar - Problem, viktiga aspekter och lagstiftning
28 november 2019
Sura sulfatjordar – ny kartvisare och handledning
26 november 2019
Bullernätverkets Nyhetsbrev, november 2019
18 november 2019
Nationell tillsynskampanj 2020 med fokus på provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk
17 november 2019
Låga halter av miljögifter i grundvattnet
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​[83]​[84]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum