HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
4 december 2019
Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Havs- och vattenmyndigheten har efter uppdrag från regeringen fördelat 45 miljoner kronor till länsstyrelserna för att säkra bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Stockholms län har fått drygt 4,7 miljoner kronor att fördela.

Länsstyrelsen har beslutat att bevilja bidrag till nio projekt som avser säkerhetshöjande åtgärder, framtagande av kunskaps- och planeringsunderlag samt andra åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten.

Läs mer om stödet på Länsstyrelsens webbplats
Uppdaterat 2019-12-05
Omvärldsbevakning
11 juni 2020
Film är bäst på jobbet!
11 juni 2020
Inspel i strategin för miljöbalkstillsyn
8 juni 2020
Vägledning för energitillsyn enligt miljöbalken
8 juni 2020
Överlag gott betyg till svenska badvatten
4 juni 2020
Ny lag om trängsel på serveringsställen SKR
2 juni 2020
Vägledning från Naturvårdsverket med anledning av Coronavirus
2 juni 2020
Industriutsläppsdirektivet fyller sitt syfte och i stort fungerar väl
2 juni 2020
Frågor och svar om nytt avfallsregister
2 juni 2020
Vilken tillsyn anser du bör prioriteras?
1 juni 2020
På gång inom avfallsområdet
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​[83]​[84]​[85]​[86]​[87]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum