HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
3 december 2019
Flyktiga föroreningar - Problem, viktiga aspekter och lagstiftning

Flyktiga föroreningar i mark och grundvatten kan utgöra en risk för framtida boende efter en exploatering i ett förorenat område. Statens geotekniska institut (SIG), Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en vägledning med exempel på viktiga aspekter att tänka på i planskedet.

Målgruppen är kommuner och länsstyrelser, framförallt plan- och exploateringshandläggare.

Läs mer på Statens geotekniska instituts webbplats
Uppdaterat 2019-12-05
Omvärldsbevakning
11 juni 2020
Film är bäst på jobbet!
11 juni 2020
Inspel i strategin för miljöbalkstillsyn
8 juni 2020
Vägledning för energitillsyn enligt miljöbalken
8 juni 2020
Överlag gott betyg till svenska badvatten
4 juni 2020
Ny lag om trängsel på serveringsställen SKR
2 juni 2020
Vägledning från Naturvårdsverket med anledning av Coronavirus
2 juni 2020
Industriutsläppsdirektivet fyller sitt syfte och i stort fungerar väl
2 juni 2020
Frågor och svar om nytt avfallsregister
2 juni 2020
Vilken tillsyn anser du bör prioriteras?
1 juni 2020
På gång inom avfallsområdet
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​[83]​[84]​[85]​[86]​[87]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum