HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
3 december 2019
Flyktiga föroreningar - Problem, viktiga aspekter och lagstiftning

Flyktiga föroreningar i mark och grundvatten kan utgöra en risk för framtida boende efter en exploatering i ett förorenat område. Statens geotekniska institut (SIG), Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en vägledning med exempel på viktiga aspekter att tänka på i planskedet.

Målgruppen är kommuner och länsstyrelser, framförallt plan- och exploateringshandläggare.

Läs mer på Statens geotekniska instituts webbplats
Uppdaterat 2019-12-05
Omvärldsbevakning
6 januari 2020
Ny handledning för att bedöma påverkan på grundvattennivåer
19 december 2019
Folkhälsorapport 2019
16 december 2019
Tillsynsvägledning från Kemikalieinspektionen
5 december 2019
Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder
4 december 2019
Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten
3 december 2019
Flyktiga föroreningar - Problem, viktiga aspekter och lagstiftning
28 november 2019
Sura sulfatjordar – ny kartvisare och handledning
26 november 2019
Bullernätverkets Nyhetsbrev, november 2019
18 november 2019
Nationell tillsynskampanj 2020 med fokus på provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk
17 november 2019
Låga halter av miljögifter i grundvattnet
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​[83]​[84]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum