HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
3 september 2021
Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende?

Nu har omkring 1 000 personer tagit del av Miljösamverkan Sveriges utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn. Utbildningen består av åtta avsnitt som du kan titta på när och hur du vill.

Avsnitt i utbildningen

  • Att vara offentlig tjänsteman
  • Tillsynens roll
  • Tillsynsmyndigheternas skyldigheter
  • Tillsynsmyndigheternas möjligheter och befogenheter
  • Tillsynsobjektens skyldigheter och möjligheter
  • Rättssäkerhet
  • Tillsynsmetodik
  • Ärendehandläggning

Utbildningen är gratis och du hittar den på vår webbplats.

Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn
Uppdaterat 2021-09-03
Omvärldsbevakning
5 oktober 2021
Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2022-2024
4 oktober 2021
Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken
3 september 2021
Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn
27 augusti 2021
Bullernätverkets Nyhetsbrev augusti 2021
2 juli 2021
Beslut om nytt system för avgifter i livsmedelskontrollen
18 juni 2021
Informationsbrev YHV från Socialstyrelsen: Frågor och svar om estetiska behandlingar
11 juni 2021
Kontaktmaterial
10 juni 2021
Nya regler inom estetiska behandlingar
9 juni 2021
Folkhälsomyndighetens uppdaterade webb om hälsoskyddstillsyn och covid-19
20 maj 2021
Livsmedelsverket: Ny avgiftsmodell leder inte till högre kontrollavgifter
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​[83]​[84]​[85]​[86]​[87]​[88]​[89]​[90]​[91]​
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum