HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
5 oktober 2021
Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2022-2024

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ge tillsynsvägledning och att samordna kommunernas hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken tillsammans med länsstyrelserna. Den nationella strategin för miljöbalkstillsyn för perioden 2022–2024 samt Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2022–2024 är två underlag som tagits fram för att vara ett stöd i tillsynsplaneringen inom hälsoskyddsområdet och som nu finns publicerade.

 

Under 2022–2024 kommer Folkhälsomyndigheten att prioritera följande vägledningsinsatser:

 

  • Bassängbad: tillhandahålla frågor och svar samt delta på regionala hälsoskyddsträffar
  • Inomhusmiljö i förskola och skola: se över och komplettera webbtexter samt delta på regionala hälsoskyddsträffar
  • Inomhusmiljö i bostäder: ta fram vägledning, arrangera en utbildning samt delta på regionala hälsoskyddsträffar
  • Objektburen smitta (ta fram vägledning om det förebyggande arbetet med objektburen smitta)
  • Temperatur inomhus (revidera allmänna råd och övrig vägledning)
  • Ventilation och luftkvalitet (påbörja översyn av allmänna råd och övrig vägledning)

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/planering-av-halsoskyddstillsyn

Uppdaterat 2021-10-05
Omvärldsbevakning
5 oktober 2021
Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2022-2024
4 oktober 2021
Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken
3 september 2021
Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn
27 augusti 2021
Bullernätverkets Nyhetsbrev augusti 2021
2 juli 2021
Beslut om nytt system för avgifter i livsmedelskontrollen
18 juni 2021
Informationsbrev YHV från Socialstyrelsen: Frågor och svar om estetiska behandlingar
11 juni 2021
Kontaktmaterial
10 juni 2021
Nya regler inom estetiska behandlingar
9 juni 2021
Folkhälsomyndighetens uppdaterade webb om hälsoskyddstillsyn och covid-19
20 maj 2021
Livsmedelsverket: Ny avgiftsmodell leder inte till högre kontrollavgifter
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​[83]​[84]​[85]​[86]​[87]​[88]​[89]​[90]​[91]​
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum