HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
19 augusti 2019
Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten

Nu finns möjlighet att ansöka om bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten.

Läs mer och ansök via Länsstyrelsens webbplats:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/miljo/vatten/stod-for-sakrad-dricksvattentillgang.html

 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i uppdrag från regeringen att fördela 45 miljoner kronor under 2019 för att trygga tillgången till dricksvatten. Av dessa har 4,7 miljoner fördelats till Stockholms län. Bidraget får sökas av kommuner och kommunala VA-bolag och sista ansökningsdag är 15 september.

 

Notera att bidraget inte behöver förbrukas före årsskiftet som angivits i tidigare utskickad information.

 

Information finns även hos HaV: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/bidrag-till-atgarder-for-en-battre-vattenhushallning-och-battre-tillgang-till-dricksvatten.html

 

Med vänliga hälsningar

 

Maria Sävström

Enheten för mark- och vattenskydd

Länsstyrelsen i Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Besök: Regeringsgatan 66

Telefon: 010-223 14 02

www.lansstyrelsen.se/stockholm

Uppdaterat 2019-08-19
Omvärldsbevakning
19 augusti 2019
Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten
12 augusti 2019
Efter energikartläggningen - möjlighet till 50 % stöd för investeringar!
4 juli 2019
Bullernätverkets nyhetsbrev juli 2019
3 juli 2019
Bara hälften av företagen som säljer ekologiska nötter och ekologiskt te får rätt kontroll
25 juni 2019
Konstgräsplaner och mikroplaster m.m.
25 juni 2019
Digital lösning för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar (MCP) och system för spårbarhet av farligt avfall
25 juni 2019
Ny webbsida om miljöbalkens taxa
24 juni 2019
Tillsyn av producentansvaret för förpackningar och returpapper
24 juni 2019
Nya taxeunderlag för tobak och livsmedel
22 juni 2019
Färdig vägledning växtskyddsmedel på golfbanor
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum