HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Samverkan smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Kunskapsunderlag
 
Gummigranulat och fallskydd


Underlag kring konstgräs, gummigranulat och fallskydd.
Har du tips på annat underlag skicka gärna till MSL! >> 

 -  Inom området mikroplaster i allmänhet och konstgräsplaner i synnerhet händer det en hel del just nu som - om föreslagna lagstiftningsförändringar träder i kraft - kommer att få direkt påverkan på kommunernas tillsyn av konstgräsplaner och för kommunerna som verksamhetsutövare. (2019-06-25)
Läs här.
   
 - Länsstyrelsen i Blekinge hade en konferens om konstgräs december 2016. Läs här! >> 
 - Seminarium om materialval och hållbarhet hos konstgräs. 31 maj 2016. Arrangör Kemikaliecentrum, Stockholms stad.  
Se videosändningen och läs dokumentationen här! >>
 - Stockholms stads Kemikaliecentrum har tagit fram en bank med referenslitteratur.
Läs här! >> 
 - Provtagning och analys av dagvatten fr Vallens konstgräsplaner 2014-15, Stenungsunds kommun jan 2016
 - Kolstybb på löparbanor, Länsstyrelsen Västmanland 2012-11-14
 - Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv, KemI 2006
 - Konstgräsplan vid skola i Falkenberg,  Västra götalandsregionen 2007
 - Miljömedicinsk bedömning angående konstgräsplan i Trollhättan, Västra götalandsregionen 2008
 - Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv,  KemI 2006
 - Slitage från däck största källan till mikroplast (Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment. A review of existing data). IVL, mars 2016. 
 - Plastkorn från konstgräsplaner ger miljöproblem i haven. Sveriges radio 2016-03-07. Lyssna här! >>
 - Fallskyddsgummi och konstgräs - en kunskapssammanställning. Goodpoint AB, Slutrapport, 2016-03-11. Läs här! >>
   
   
                       

Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum