HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan 2015
 
Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer – kontrollprojekt
      
Foto: Miljöförvaltningen Stockholm/Johan Pontén
                                                                                                                             Foto: Miljöförvaltningen Stockholm/Johan Pontén.

Denna samverkan genomförde en gemensam kampanj för att kontrollera informationen som ges om ingående allergener i maten eller livsmedel på restauranger och caféer, i enlighet med förordning (EU) 1169/2011. Syftet var även att öka medvetenheten om lagkraven hos företagarna med hjälp av ett gemensamt informationsmaterial.
Ytterligare ett syfte var att ta fram en metod för gemensamma bedömningsgrunder i den löpande kontrollen.

Samverkan tog fram en gemensam metodik och arbetsmaterial för att kunna arbeta på ett likartat sätt.
Under hösten 2016 genomförde miljökontoren i Stockholms län en uppföljning av kontrollen 2015. Läs mer här! 
           
Resultat och utvärdering 
Under april - juni 2015 genomförde 21 miljökontor 822 kontroller på restauranger och caféer. Slutrapporten finns nedan under Dokument.
 
Dokument
- Kontrollprojekt Allergener i oförpackade livsmedel på restaurang och café. Slutrapport 2015. Ladda ner här! 
- Checklista för kontrollprojektet allergener i oförpackade livsmedel. Att överlämnas vid kontroll, skickas ut till verksamheterna i förväg eller läggas upp på webben. Möjlighet att infoga egen logga i dokumentet. Ladda ner här!  
Informationsbrevet finns här! >
- Projektplanen finns här!  
   
Bakgrund
Läs Livsmedelsverkets information om Informationsförordningen här!  
Vägledning från Livsmedelsverket till den nya lagstiftningen om livsmedelsinformation finns här!   
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna finns här! 
   
Tips! 
- Livsmedelsverkets guide beräknar hur många som kan bli sjuka av dolda allergen. Läs mer här!  
Läs mer om MSL:s samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen här!  
- Reviderade branschriktlinjer för allergi. Läs mer här! 
            
                        
                                   
           
Samverkansstatus: Genomförd samverkan 2014-2015.
Samverkansgrupp: Sandra Strandh, Ekerö kommun; Kristina Engström, Järfälla kommun; Maria Smitterberg, Lidingö stad, Tobias Johansson, Sigtuna kommun; Camilla Blom, Solna stad; Amal Shabibi och Johan Rådal, Stockholms stad.

Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren i landet arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! 
Uppdaterat 2019-12-18
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum