HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan 2015
 
Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer – kontrollprojekt
      
Foto: Miljöförvaltningen Stockholm/Johan Pontén
                                                                                                                             Foto: Miljöförvaltningen Stockholm/Johan Pontén.

Denna samverkan genomförde en gemensam kampanj för att kontrollera informationen som ges om ingående allergener i maten eller livsmedel på restauranger och caféer, i enlighet med förordning (EU) 1169/2011. Syftet var även att öka medvetenheten om lagkraven hos företagarna med hjälp av ett gemensamt informationsmaterial.
Ytterligare ett syfte var att ta fram en metod för gemensamma bedömningsgrunder i den löpande kontrollen.

Samverkan tog fram en gemensam metodik och arbetsmaterial för att kunna arbeta på ett likartat sätt.
Under hösten 2016 genomför miljökontoren i Stockholms län en uppföljning av kontrollen 2015. Läs mer här! >>

           
Resultat och utvärdering 
Under april - juni 2015 genomförde 21 miljökontor 822 kontroller på restauranger och caféer. Slutrapporten finns nedan under Dokument.
 
Dokument
- Kontrollprojekt Allergener i oförpackade livsmedel på restaurang och café. Slutrapport 2015. Ladda ner här! >>
- Checklista för kontrollprojektet allergener i oförpackade livsmedel. Att överlämnas vid kontroll, skickas ut till verksamheterna i förväg eller läggas upp på webben. Möjlighet att infoga egen logga i dokumentet. Ladda ner här! >>
Informationsbrevet finns här! >>
Dokumenten finns även på MSL:s projektarbetsplats. >>
- Projektplanen finns här! >> 
   
Bakgrund
Läs Livsmedelsverkets information om Informationsförordningen här! >> 
Vägledning från Livsmedelsverket till den nya lagstiftningen om livsmedelsinformation finns här! >>  
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna finns här! >>
   
Tips! 
- Livsmedelsverkets guide beräknar hur många som kan bli sjuka av dolda allergen. Läs mer här! >>  
Läs mer om MSL:s samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen här! >> 
- Reviderade branschriktlinjer för allergi. Läs mer här! >>
            
                        
                                   
           
Samverkansstatus: Genomförd samverkan 2014-2015.
Samverkansgrupp: Sandra Strandh, Ekerö kommun; Kristina Engström, Järfälla kommun; Maria Smitterberg, Lidingö stad, Tobias Johansson, Sigtuna kommun; Camilla Blom, Solna stad; Amal Shabibi och Johan Rådal, Stockholms stad.

Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren i landet arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2016-09-01
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum