HemSamverkanKalenderFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Kalender
Förstärk skyddet mot korruption!
Boka in i min kalender
Datum6 mars 2014
Tid13:00 - 16:30
PlatsStockholms Handelskammares lokaler, Brunnsgatan 2, Stockholm.
Flera kommuner och landsting har redan kommit ganska långt med att utveckla sin förmåga att skydda sig mot korruption. SKL har vidtagit en rad åtgärder för att underlätta utbytet av erfarenheter, bl.a. genom bildande av ett nätverk.

Institutet Mot Mutor (IMM), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Transparency International (TI) Sverige inbjuder till ett seminarium om korruption i kommuner och landsting. Syftet är att diskutera hur skyddet mot korruption kan stärkas, hur riskerna systematiskt kan analyseras och åtgärder vidtas för att minska dem, hur kunskap om antikorruptionsarbetet bäst sprids inom respektive organisation samt hur vi kan uppmuntra till erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer.

Målgrupp:Ett seminarum för dig inom kommun och landsting. Öppet för alla intresserade.
Kostnad:Kostnadsfritt, dock är antalet platser begränsat. Anmäl dig senast 27 februari.

Se inbjudan/programupplägget i sin helhet.

Uppdaterat 2014-01-27
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum