HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökontorens digitala tjänster
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s nya miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Miljökontorens digitala tjänster


           
Miljökontoren i Stockholms län jobbar intensivt med att utveckla digitala tjänster och hjälpmedel. Behoven, tekniken och datakällorna sammanfaller inom flera områden.
Denna samverkan genomförde 2016/17 en enkät med inriktning på digitala karttjänster. 2018 genomfördes en bredare enkät kring miljökontorens digitalisering.

Samverkan fortsätter med fokus på miljökontorens digitalisering, vilka digitala verktyg som används samt vilka hinder och möjligheter som finns.

   
Inställt Samverkansmöte 12 april
 - Det planerade mötet fredag 12 april 2019 skjuts fram, ny tid meddelas inom kort.
   
Inventering av karttjänster
En inventering av vilka karttjänster som miljökontoren har och/ eller använder gjordes 2016/ 2017. Observera att det är inte är enkäten våren 2018 som handlade om digitaliseringsnivån på miljökontoren.  
 - Resultatet av inventeringen finns här! 
 - En sammanställning av relevanta portaler, Stockholms miljöförvaltnings karttjänster samt tips på andra karttjänster finns här!
   
Genomförd workshop
Måndag 17 oktober 2016 träffades intresserade miljökontor och KSL för att diskutera digitala tjänser. Dokumentation finns nedan. 
 - Gunilla Gruvegård, KSL om Digital agenda Storstockholm. Presentationen finns här!
 - Johan Reuterham, Lidingö stad och KSL:s Geodataråd. Presentationen finns här!
 - Anja Arnerdal, Stockholms miljöförvaltnings digitala tjänster. 
Presentationen finns här! 
   
Tips! 
 - Centre for Sustainable Communications på KTH har 2018 tagit fram en guide för miljöstrategisk digitalisering, ”Digitalisera för miljön”. Guiden riktar sig till kommun som behöver konkreta tips på hur ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att lösa miljöproblem. 
Mer info finns här 
 - En sammanställning av relevanta portaler och karttjänster finns här!
 - Den nationell infrastrukturen för geodata samordnas genom geodata.se 
 - KSLs Geodataråd samordnar kart- och mätningsfrågor regionalt för kommunerna i Stockholms län, www.kslgeodataradet.se
 - Storsthlm har tillsammans med Länsstyrelsen Stockholms län och Stockholms läns landsting tagit fram en digital agenda. Läs Digital agenda Storstockholm här!
           
Samverkansstatus: Pågående samverkan. Startade 17 oktober 2016.
Samverkansmöte 12 april 2019, se ovan.
Initiativtagare: Miljöchefsträffen april 2016.
Samverkansgrupp: Vill du vara med i samverkansgruppen anmäl det, med hjälp av lösenord "Anmälan", här!  


Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>


Uppdaterat 2019-04-09
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum