HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Utsläpp från vedeldning – sotning och klagomålshantering 29 november 2019
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomförd utbildning
 
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
    
En heldagsutbildning genomfördes 3 oktober 2016 om riskkonstruktioner, med fokus på fukt. Huvudtalare var Lars Hammarborg, Condokonsult, kring byggnadsteknik och Kjell Andersson, specialist i miljömedicin från MM konsult, kring byggnadsrelaterad ohälsa.

Presentationer
- Lars Hammarborg om riskkonstruktioner i byggnader. Presentationen finns här! >>
- Kjell Andersson, om byggnadsrelaterad ohälsa. Presentation 1 finns här! >> och
  presentation 2 finns här! >>
- Kjell Anderssons litteraturhänvisningar finns här! >>
- Presentationen av Heli Lehtonen, SMOHF, av olika case finns här! >>

Utvärdering
- Deltagare kan fylla i en utvärdering av utbildningen här! >>

Program
- Programmet finns här! >>

Tips!
Tips på bok i ämnet: Så byggdes husen 1880-2000. Arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år. Cecilia Björk et al, 2013. Läs här! >> 

Utbildningen arrangerades av Hus- och ventilationsnätverket >>


           
           
Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum