HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
 
Pågående samverkan
 
Dagvattennätverket

                       
Denna samverkan startade i november 2016 för att diskutera dagvatten och tillsyn.

   
Möten och aktiviteter för dagvattennätverket 
Information finns i MSL:s möten och aktiviteter och på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst till samverkansytan begär det här

30 mars 2017 – dokumentation
På dagvattenträffen 30 mars 2017 diskuterades ett förslag på checklista för dagvattenanläggningar, Stockholms stad berättade om sin dagvattenstrategi och WRS presenterade resultatet från ett projekt om rening av dagvatten hos miljöfarlig verksamhet.
 - Minnesanteckningar från dagvattennätverkets möte finns här! 
 - Juha Salonsaari, Stockholms stad presenterade Stockholms handlingsplan för god vattenstatus och  Dagvattenstrategi. Juha Salonsaaris presentation finns här!
 - Dagvattenhantering inom befintliga miljöfarliga verksamheter.
WRS:s presentation finns här! 
 - Stockholms stads vägledningsdokument finns här!  
   
 Checklistor och anmälan
 - Solna stads frågeformulär parkeringsytor med oljeavskiljare finns här!  
 - Upplands Väsby kommun. Anmälan om dagvattenanläggning, 2018. Läs här! 
 -  2013 genomförde Miljösamverkan Östergötland Tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten. Läs här! 
 - Stockholms stad och Stockholm Vatten tog 2016 beslut om en åtgärdsnivå (20 mm) för den davattenvolym som ska fördröjas och renas samt riktlinjer för dagvattenhantering på p-ytor och kvartersmark. Läs mer här!  (§17)
 
 
 
 
   

Samverkansstatus: Pågående. Startade 28 november 2016.
Initiativtagare: MSL:s miljösamverkanworkshop 2016-09-23. 
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.


xxxxx

Uppdaterat 2023-04-19
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum