HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 

Provtagningsplan livsmedel


 
Genom denna samverkan genomför länets kommuner årligen gemensamma provtagningsaktiviteter inom livsmedelsområdet. Provtagningsplanen kan underlätta för kommunerna att använda provtagning som kontrollmetod eftersom planen ger möjlighet att delta i flera provtagningsaktiviteter utan att det krävs allt för mycket tid för projektplanering och sammanställning av resultat.


 
Provtagningsplan 2022
Provtagningsplan 2022 genomförs preliminärt från den 31 mars till den 31 oktober 2022.
Fokus för provtagningen är äkthet av honung samt redlighetskontroll av sprit. Provtagning av sprit sker under vecka 35 under 2022. Samtliga kommuner som anmäler sig bjuds in till ett uppstartsmöte i samband med projektstarten. Mer information finns på www.silkprovtagning.se

Samverkan har en sida för inrapportering, dokument, frågor och förslag. Den når du här. 

Dokument
 - Provtagningsplan 2022
 - Provtagningsplan 2021 fokuserade på analys av kebabkött - hygien, mikrobiologisk provtagning samt artanalys.
 - Provtagningsplan 2020 genomfördes från 1 mars 2020 och förlängdes till 24 juni 2021. Slutrapporten finns här!

Tips! 
 - Provtagningsaktiviteter 2019, livsmedel och dricksvatten. Miljösamverkan Östergötland. Ladda ner här.
 - Rekordmånga sjuka av campylobacter. Läs här! 
 - Campylobacter på kycklingkött behöver minska. Livsmedelsverket 2017-02-10.Läs här!
   
                                                                                    
Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen.
Samverkansgrupp: Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.

Uppdaterat 2022-04-19
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum