HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butiker 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 

Provtagningsplan livsmedel


 
Genom denna samverkan genomför länets kommuner årligen gemensamma provtagningsaktiviteter inom livsmedelsområdet. Provtagningsplanen kan underlätta för kommunerna att använda provtagning som kontrollmetod eftersom planen ger möjlighet att delta i flera provtagningsaktiviteter utan att det krävs allt för mycket tid för projektplanering och sammanställning av resultat.


 
Provtagningsplan 2021
Provtagningsplan 2021 genomförs från 1 mars 2021 till den 31 oktober 2021.
Fokus för provtagningen är: Artanalys kebabkött och mikrobiologisk provtagning av kebabkött.  Inrapportering sker löpande, dock senast den 31 oktober. Varje prov rapporteras separat i ett webbformulär via www.silkprovtagning.se 

Samverkan har en sida för inrapportering, dokument, frågor och förslag. Den når du här. 

Dokument
 - Provtagningsplan 2020 genomfördes från 1 mars 2020 och förlängdes till 24 juni 2021. Slutrapporten finns här!

Tips! 
 - Provtagningsaktiviteter 2019, livsmedel och dricksvatten. Miljösamverkan Östergötland. Ladda ner här.
 - Rekordmånga sjuka av campylobacter. Läs här! 
 - Campylobacter på kycklingkött behöver minska. Livsmedelsverket 2017-02-10.Läs här!
   
                                                                                    
Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen.
Samverkansgrupp: Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.

Uppdaterat 2021-11-05
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum