HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butiker 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 

Spårbarhet livsmedel
Samverkansprojektet syftade till att öka samarbetet mellan myndigheterna och öka kompetensen inom spårbarhetskontroller samt att förbättra livsmedelssäkerheten genom förbättrat system hos företagarna.

Under 2017 genomfördes drygt 300 kontroller i länet av leverantörer, butiker och restauranger. Granskning av ursprungsmärkning gjordes på kyckling, lamm och Kalix löjrom på restauranger och butiker i länet.

Slutrapporten finns nedan under Dokument, tillsammans med checklistor och lathund.


   
Dokument  
 - Slutrapporten laddas ner här. 
 - Checklista tidigare led, ladda ner här!  
 - Checklista restaurang och butik, ladda ner här!  
 - Lathund för checklistor i projekt spårbarhet av kyckling och lamm finns här!  
 - Regelverk kring spårbarhet finns här!
 - Exempel på märkning av färdigförpakad Kalix löjrom finns här!  
 - Information om styckningsdetaljer för kyckling och lamm finns här!
 - Projektplanen finns här!  
 - Presentation av resultatet som ppt finns här! 
Se även presentationer nedan, från kick-offen 8 mars.
   
Genomförd kick off 8 mars
Spårbarhetsprojektet startade med en kick-off 8 mars 2017. Dokumentation från mötet:
 - Presentationen av projektet finns här!    
 - Presentationen av checklistorna finns här!    
 - Dagordningen finns här!  
 - Presentationen från Direktkonsult finns här!
   
Tips! 
 - Ursprungsmärkning. Information på Livsmedelsverkets webb finns här!
 - Mer än hälften av lammköttet som äts är får. Artikel i DN 2017-04-15 finns här!  
   
 
Från kick-off för spårbarhetsprojektet 8 mars 2017.
   
                                   
Samverkansstatus: Genomförd samverkan.
Initiativtagare: Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen.


Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum