HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd utbildning 22 mars 2017
 
Kosttillskottsutbildning

           
En utbildning i kontroll av kosttillskott genomfördes i Stockholm 22 mars och 28 april 2017.
En sammanställning av utvärderingen från deltagarna 22 mars finns här! >>

 
Utbildning 22 mars 2017
 - Program för dagen:
09:00-09:10  Kort information om dagen och syftet (presentation 1)
09:10-10:10  Vad är kosttillskott? Hur avgörs vad som är säkra och redliga
                     kosttillskott? Under detta pass kommer en prioritering pekas ut och
                     information om vad som händer 2017 på området kosttillskott (Jenny
                     Johansson, Livsmedelsinspektör i Stockholms) (presentation 2)
10:10-10:30  Fikapaus
10:30-11:15  Hur avgör man om ett kosttillskott egentligen är ett läkemedel och hur kan
                     ämnesguiden användas på bästa sätt? Prioritering ur ett
                     säkerhetsperspektiv ges (Tomas Nilsson, Apotekare/Farm. dr./Utredare
                     Läkemedelsverket) (presentation 4)
11:15-12:00  Hur kontrolleras hemsidor där kosttillskott säljs och hur ska sådan kontroll
                     prioriteras (Tomas Nilsson, Apotekare/Farm. dr./Utredare
                     Läkemedelsverket och Jenny Johansson, Livsmedelsinspektör
                     Stockholms) (presentation 5)
12:00-13:00  Lunch
13:00-14:10  Vad erbjuder branschen till kosttillskottsföretag och vad ser branschen för
                     framtida utmaningar och vad tycker branschen är viktigast för företagarna
                     att tänka på. Hur ser företagarna på kontroll (Yanina Taynard, Svensk
                     Egenvård) (presentation 7)
14:10-14:30 Fika
14:30-15:40 Juridik i praktiken – Innehåll i kosttillskott ur ett juridiskt perspektiv.
                    Utformning av kontrollrapporter, delgivning och saluförbud (Albin Ring,
                    Förvaltningsjurist Stockholm) (presentation 9)
15:40-16:00 Sammanfattning och förslag på hur kosttillskottskontroll ska prioriteras
                     samt övriga frågor.
Presentationerna för dagen laddas ner/ skrivs ut av var och en.  
  1) Inledning
2) Säkra och redliga kosttillskott
3) paus
4) Läkemedel - Tomas Nilsson
5) E-handel - Jenny Johansson och Tomas Nilsson
6) lunch
7) Svensk Egenvård - Yanina och Mats
8) paus
9) Juridik - Albin Ring
     
Deltagarlista finns här! >>
 
Tips! 
 - Förbud enligt livsmedelslagen, 2014-16444 Hälsokraft. Ladda ner här! >> 
 - (SLV 2019-01-21)Kommunerna kan inte längre lägga saluförbud för kosttillskott med hänvisning till höga halter av vitaminer eller mineraler, enligt en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Men Livsmedelsverket arbetar för att kommunerna ska kunna agera mot kosttillskott som kan medföra fara för konsumenten.
Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen upphävt ett saluförbud av ett kosttillskott utfärdat av en kommun. Kommunens beslut grundade sig i att halten av D-vitamin i kosttillskottet översteg det UL (Upper Level) som den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) fastställt som den högsta säkra dygnsdosen. Högsta förvaltningsdomstolen bedömer dock att det saknas tillräcklig grund i gällande lagstiftning, och har genom domen upphävt beslutet.
- Även om förgiftningar av vitaminer och mineraler från kosttillskott är väldigt ovanliga är det viktigt att kommunerna har möjlighet att skydda konsumenterna mot produkter som kan vara skadliga, säger Astrid Walles Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket.
Kommunerna kommer att kunna besluta om saluförbud när det finns antingen EU-gemensamma maximivärden på vitaminer och mineraler i kosttillskott eller motsvarande nationella maximivärden. I väntan på EU-gemensamma värden arbetar Livsmedelsverket sedan 2017 på regeringens uppdrag med att ta fram sådana halter på nationell nivå.
Risker med kosttillskott och mineraler
Alltför höga doser av vitaminer och mineraler kan vara skadliga för kroppen. För vissa ämnen är det relativt liten marginal mellan vad som är nyttigt för kroppen och vad som kan leda till negativa effekter. Exempel på detta är A-vitamin och jod. Upper level (UL) är hur mycket av vitaminet eller mineralen som du inte bör överskrida per dag under en längre tid. 
                       
Samverkansstatus: Utbildning 22 mars 2017.
Initiativtagare:  Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen.

Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren i landet arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2019-01-21
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum