HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Elavfall
Farligt avfall från småföretagare
Förebyggande miljöarbete vid olyckor
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Smycken i detaljhandeln (SMID) 2014
Sprängämnesprekursorer
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Sprängämnesprekursorer


Syftet med denna samverkan var att få en överblick över återförsäljarnas kunskap om lagstiftningen som reglerar sprängämnesprekursorer och de farliga ämnena ute på marknaden, samt att stödja målet med lagstiftningen som siktar till att minska risken för hemtillverkning av sprängämnen.
Ett gemensamt tillsynsprojekt genomfördes hösten 2017 och avrapporterades 2018. Se vidare slutrapporten nedan.

   
Dokument 
 - Slutrapporten finns här. 
 - Ett informationsbrev skicka ut inför tillsynsbesök är framtaget.
Ladda ner här! 
 - En checklista för tillsyn finns här! 
 - Beskrivning av samverkan finns här!
 - Sprängämnesprekursorer, samverkansunderlag, Diana Penialossa Sollentuna.
Läs här!
 - Sprängämnesprekursorer, introduktion ppt. Diana Penialossa och Marianne Fex.
Läs här!

Tips!
 - Tillsyn av sprängämnesprekursorer. MSB. Läs här! >>
 - Regler för produkter som innehåller sprängämnesprekursorer. MSB. Läs här! >> 
 - Sprängämnesprekursorer – ny kommunal tillsyn. SKL. Läs här! >>
 - MSB har en broschyr riktad till handeln. Ladda ner här! >>
 - CLP-förordningen. Läs här! >> 
 - KemI:s samverkansprojekt 2017 om CLP-märkning i handeln. Ett nationellt samverkansprojekt tillsammans med landets kommuner. Alla kemiska produkter som finns i handeln ska från och med den 1 juni 2017 vara klassificerade och märkta enligt CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte längre säljas. Den operativa tillsynen i projektet kommer att genomföras under hösten 2017.
 

Samverkansstatus: Genomförd samverkan 2017-2018. 
Initiativtagare: Sollentuna kommun.


            


Uppdaterat 2021-03-29
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum