HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
 
Dokument
 
Stockholms stads vägledningsdokument

                       
Stockholms stads vägledningsdokument som togs i MHN, de tekniska nämnderna samt SVOAs styrelse hösten 2016.         
 
- Dagvattenvägledning - åtgärdsnivå och riktlinjer tjut 20161005 ny
- 2016-13197 Bilaga 1 Dagvattenhantering- Åtgärdsnivå vid ny- och större ombyggnation
- 2016-13197 Bilaga 2 PM Åtgärdsnivå för dagvatten i Stockholm
- 2016-13197 Bilaga 3 Kostnadsberäkningar av exempellösningar för dagvatten 
- 2016-13197 Bilaga 4 Dagvattenhantering - Riktlinjer för kvartersmark i tät stadsbebyggelse
- 2016-13197 Bilaga 5 Dagvattenhantering - Riktlinjer för parkeringsytor
2016-13197 Dagvattenvägledning - Åtgärdsnivå och riktlinjer
   Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2017-04-04
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum