HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetssätt
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
Uppföljning av vägledningen om buller vid idrottsplatser
Inspirationsdag 11 november 2022
 
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
                       

   
Tillsynsvägledande insatser 2019-2022, för miljöbalksmyndigheter 
En sammanställning över tillsynsvägledning och nationella projekt från Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket görs med ojämna mellanrum.  
 - Läs här!
   
Folkhälsomyndigheten 
 - Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2021
   
 - Dokumentation från Folkhälsomyndighetens hälsoskyddsträff 2017-05-16 för länsstyrelser och regionala miljösamverkan finns här!
   
Havs- och vattenmyndigheten
 - Plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2019-2021 
   
Jordbruksverket 
 - Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019-2021
   
Kemikalieinspektionen 
 - Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning 2019–2021 
   
Naturvårdsverket 
   
Livsmedelsverket 
 - Vägledningar och kontrollhandböcker 
   
Länsstyrelsen 
 - Länsstyrelsens plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018–2020. 
.

           
Genom regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! 
Uppdaterat 2020-10-05
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum