HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetssätt
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
 
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
                       

   
Tillsynsvägledande insatser 2019-2022, för miljöbalksmyndigheter 
En sammanställning över tillsynsvägledning och nationella projekt från Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket görs med ojämna mellanrum.  
 - Läs här!
   
Folkhälsomyndigheten 
 - Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2021
   
 - Dokumentation från Folkhälsomyndighetens hälsoskyddsträff 2017-05-16 för länsstyrelser och regionala miljösamverkan finns här!
   
Havs- och vattenmyndigheten
 - Plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2019-2021 
   
Jordbruksverket 
 - Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019-2021
   
Kemikalieinspektionen 
 - Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning 2019–2021 
   
Naturvårdsverket 
   
Livsmedelsverket 
 - Vägledningar och kontrollhandböcker 
   
Länsstyrelsen 
 - Länsstyrelsens plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018–2020. 
.

           
Genom regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! 
Uppdaterat 2020-10-05
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum