HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation
Arbetssätt
Nyhetsbrev
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
 
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
                       

   
Tillsynsvägledande insatser 2019-2022, för miljöbalksmyndigheter 
En sammanställning över tillsynsvägledning och nationella projekt från Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket görs med ojämna mellanrum.  
 - Läs här!
   
Folkhälsomyndigheten 
 - Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021
 - En sammanfattning av Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning 2019–2021 
   Område  Insatser  Verksamhetsår
   Bassängbad  Slutföra revidering av allmänna råd och övrig vägledning
 Seminarieserie
 2019-2020
2021
   Objektburen smitta  Ta fram vägledning enligt miljöbalkens 9 kap. 14–15 §§  2019-2020
  Temperatur inomhus   Påbörja översyn av allmänna råd och övrigt vägledningsmaterial  2019-2021
   Radon  Översyn av allmänna råd och övrigt vägledningsmaterial  2019
   
 - Dokumentation från Folkhälsomyndighetens hälsoskyddsträff 2017-05-16 för länsstyrelser och regionala miljösamverkan finns här!
   
Havs- och vattenmyndigheten
 - Plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2016-2018
 - Plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2019-2021 
   
Jordbruksverket 
 - Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2016-2018 
 - Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019-2021
   
Kemikalieinspektionen 
 - Tillsyns- och marknadskontrollplan 2019
 - Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning 2019–2021 
   
Naturvårdsverket 
 - Plan för tillsynsvägledning 2016-2018
   
Livsmedelsverket 
 - Vägledningar och kontrollhandböcker 
   
Länsstyrelsen 
 - Länsstyrelsens plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018–2020. 
.

           
Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2019-05-12
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum