HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Samverkan smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Handläggarstöd
 
Checklistor och processflöden för temperatur, drag och buller

Stockholms stad tog 2017 fram checklistor och processflöden för tillsyn av temperatur, drag och buller.
Handläggarstöden används inom samverkan Hus- och ventilationsnätverket och diskuterades vid en workshop 21 september 2017.

   
Checklistor                         
 - Checklista för bullermätningar inomhus och utomhus. Stockholms stad, 2017.
 - Mall Checklista för inspektion av bostäder med självdragsventilation eller mekanisk frånluft (COL 001). Stockholms stad, 2017. 
 - Rapportmall efter inspektion ventilation kopplad till COL 001 (RAOL 001). Stockholms stad, 2017   
 - Inspektion temperatur och drag v6 (COL 004). Stockholms stad, 2017.
 - Rapportmall avseende mätresultat och i övrigt som kan infogas i Inspektionsrapporten för temperaturinspektionA (RAOL 004). Stockholms stad, 2017
 - Checklista för bullermätningar inomhus och utomhus (COL 005). Stockholms stad, 2017. 
 - Höga ljudnivåer (COL 006). Stockholms stad, 2017. 
 - Förenklad bullermätning (COL 007). Stockholms stad, 2017. 
 - Checklista inspektion störningar från bollplaner (COL 010). Stockholms stad, 2017. 
   
Processflöden
 - Fukt mögel (PRO 002 ). Stockholms stad, 2017.
 - Restaurangbuller (PRO 003-5 ). Stockholms stad, 2017. 
 - Buller ÅVS (PRO 003-6 ). Stockholms stad, 2017. 
 - Buller från byggplatser (PRO 003-7). Stockholms stad, 2017.
 - Ventilation (PRO 005 ). Stockholms stad, 2017. 
 - Lukt mellan bostäder (PRO 006-1). Stockholms stad, 2017. 
 - Vedeldning och kolgrill. (PRO 006-4). Stockholms stad, 2017.  
   
 
   
Till Hus- och ventilationsnätverkets webb! 
   
                                  
Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2020-03-25
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum