HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butiker 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 

Revisionsutbyte i livsmedelskontrollenFör att utveckla förutsättningarna för likvärdig livsmedelskontroll i länet deltar ett antal av länets miljökontor i ett revisionsutbyte. Erfarenheter samlas in och diskuteras gemensamt.

Samverkan 2022

Fokus för arbetet under 2022 beslutas under miljöchefsträffen i november.
Inför arbetet 2022 behöver projektgruppen förstärkning! Anmäl ditt intresse här!


Samverkan 2021
Samverkansgruppen bjöd in alla kommuner aktiva i Miljösamverkan Stockholms län att delta i ett revisionsprojekt med fokus på beredskapsplan. Revisionsutbytet genomfördes den 2 april tom 15 juni 2021. I projektplanen revisionsutbyte 2021 finns instruktioner för förarbete, genomförande, återkoppling samt checklista.Genom revisioner hos varandra kan vi skapa utveckling av verksamheten samtidigt som vi uppfyller kraven på interna revisioner och åtgärder vid brister. År 2021 ligger fokus på beredskapsplanen. Genom att revidera en annan kommuns beredskapsplan ökar kompetensen och den egna beredskapsplanen reviderad blir reviderad.

Beredskapsplan är något alla miljökontoren måste ha för att vara förberedd vid en eventuell kris. Projektet omfattar enbart beredskapsplanen för förvaltningen som ansvarar för livsmedels- och dricksvattentillsynen. Genom detta samarbete reviderar vi oss själva att vi uppfyller kraven i lagstiftningen. Syftet med att göra det i samverkansform är för att vi ska kunna ta del av varandras goda exempel för inspiration till ständiga förbättringar och på så vis bidra till ökad kompetens inom myndigheten. Vid kris kan vi agera skyndsamt på ett rätt och riktigt sätt. Resursmässigt har arbetsgruppen utgått från att arbetsinsatsen tar totalt ca 12 timmar. Samarbetet ska vara lärande och inspektörer ska kunna delta oavsett roll alltså inga förkunskaper krävs.

Projektledare Emma Bergenrup, Nyköping svarar gärna på frågor.

Deltagande kommuner kan du se här!Rapport från revisionsutbytet 2021
 - Slutrapport från revisionsutbyte inom SILK 2021 finns här!
 - Projektplan revisionsutbyte 2021 finns här!
 - Checklista revisionsutbyte 2021 finns här!
 - Inrapporteringen gjordes 15 juni 2021 via denna länk. 
 - Samverkansplanen kan läsas här. 
   
Rapport från revisionsutbytet 2019
 - Rapport från revisionsutbyte inom SILK 2019 finns här!
 - Checklistor för skugginspektioner finns här!
 - Planen för 2019 finns här!
 - Deltagande miljökontor 2019: Ekerö kommun - Nykvarns kommun, Solna stad - Södertälje kommun, Sollentuna kommun - Stockholms stad, Sundbybergs stad - Nyköpings kommun, Danderyds kommun - Upplands Väsby kommun.
 
Utvärdering av revisionsutbytet 2018
 - Enkäten finns här! Frågor besvaras av Kristina Engström, Järfälla
   
Läs Stockholms stads rutin för uppföljning och utvärdering här!
Läs Stockholms stads indikatorer för livsmedelskontroll här!

Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen.
Projektgrupp: Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.


 
 
Uppdaterat 2021-11-05
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum