HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Pågående samverkan
 
Bassängnätverk


           
Syftet med MSL:s Bassängnätverk är att utveckla tillsynen och att uppnå förbättrad egenkontroll vid bassänganläggningar och därmed också minskade hälso- och miljörisker. Nätverket träffas regelbundet för gemensamma tillsynsprojekt, utbildning och erfarenhetsutbyte.  
En checklista för tillsyn av bassängbad och en guide för nya bassängbad är framtagen.

Aktuellt är ett länsgemensamt projekt om legionella i bassängbad, se nedan.
 


   
Möten och aktiviteter för bassängnätverket
Information finns i MSL:s möten och aktiviteter och på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst till samverkansytan begär det här
   
Legionella i bassängbad  tillsynsprojekt 2020-2021
Bassängnätverket genomförde 2020-2021 ett projekt med syfte att undersöka om legionella är vanligt förekommande i bassängbad och om verksamhetsutövaren är medvetna om riskerna för tillväxt i pool- och duschvatten.

Bassängnätverket har tagit fram gemensamt material (checklistor, provtagningsprotokoll och brev till verksamheterna). Materialet finns på MSL:s samverkansyta, där även dokumentation från utbildningsdagen 19 maj 2021 ligger. Har du inte inloggning begär det här.

Projektledning var Nina Daun Öhman, Sollentuna kommun, Eva Jansson, Sundbybergs stad och Martina Kitti, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

 - Projektplanen finns här. 
   
Nätverksmöten och utbildningar 
 - Dokumentation från Bassängnätverkets tidigare nätverksmöten finns här! 
   
Dokument
 - Aktuell checklista med bilagor och guide för anmälan av nya bassängbad finns här!  
 - Dokumentation från tidigare möten och intressant material finns här! 
 - Bassängnätverket har varit igång sedan 2011. För att utveckla nätverket ytterligare genomfördes en utvärdering bland nätverkets medlemmar vintern 2016/ 2017.
Läs utvärderingen här! 
 - Samverkansplan för bassängnätverket finns här! 
 - En kort presentation av bassängnätverket (ppt) finns här! (från juni 2014)  
   
Tillsynsprojekt Städning och hygien
Projektet genomfördes 2016-2017 med gemensam metodik för kvalitetskontroll av rengöring. Nätverket hade en utbildning 10 mars 2016 kring hygienrutiner och kvalitetssäkrad städning och en samverkansträff om projektet den 21 september 2016.
 -  Slutrapport Städning Hygien på badanläggningar 2016-2017.
Ladda ner här! 
  Checklista städning och hygien (20160921) 
  Projektplan 
  Informationsbrev till VU
  Inspektionsbekräftelse 
  Återkoppling inspektionsresultat
  Rutin provtagning plattor
  Sammanfattning tysk standard, provtagning 
  Mall odlingsresultat  
   
Tips! 
 - Kurs Provtagning och miljöanalys av Legionella. Micans. Läs här. 
 - Självrengörande duschväggar. Framtidens Simhallar - Nyhetsbrev maj 2018. Läs här!
 - Minskning av mängden klor i simanläggningarnas badvatten. Framtidens Simhallar - Nyhetsbrev februari 2018. Läs här! 
 - 2017 genomförde 9 kommuner inom Miljösamverkan i Jönköpings län tillsyn på 30 anmälningspliktiga bassängbad. Fokus var kraven på egenkontroll. Även andra områden som städning, skötsel, underhåll och hygien kontrollerades.
Läs här! 
 - Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden. Sveriges kommuner och landsting. 2015.
Läs här! 
 - Miljösamverkan Värmland har 2011 tagit fram en handledning om tillsyn av badanläggningar.
Läs här!  
 - Möjligheter till energieffektivisering i badhus. Malin Sjökvist, Uppsala universitet 2013.
Läs här! 
 - miljosamverkan.se finns alla handläggarstöd som tagits fram av landets 10 regionala miljösamverkan. 
           
Samverkansstatus: Pågående samverkan sedan mars 2011.
Initiativtagare: Järfälla kommun, Lidingö stad och Solna stad.
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.

Uppdaterat 2022-04-24
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum