HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökontorens digitala tjänster
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s nya miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Nämndutbildning 13 februari 2019
   
Kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen
 
En utbildning på temat kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen.
Föreläsare Gunnar Söderholm, tidigare miljödirektör i Stockholms stad.
 
Webbsändningen från 13 februari 2019
Presentationen med ppt-bilder finns här.  
Del  
 1)  Introduktion, grundläggande principer för tillsyn, myndighetsansvaret, förvaltningslagen och 1-2 kap miljöbalken.
(sidan 1-7 i presentationen)
 2) 2-6 kap miljöbalken
(sidan 7-12 i presentationen)
 3) 6-32 kap miljöbalken, livsmedelskontroll och livsmedelslagstiftning, andra lagar som tillämpas
(sidan 13-38 i presentationen).
  
sid 1-7 i presentationen

     
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! 
Uppdaterat 2019-02-15
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum