HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökontorens digitala tjänster
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKL:s nya miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Nämndutbildning 13 februari 2019
   
Kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen
 
En utbildning på temat kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen.
Föreläsare Gunnar Söderholm, tidigare miljödirektör i Stockholms stad.
 
Webbsändningen från 13 februari 2019
Presentationen med ppt-bilder finns här.  
Del  
 1)  Introduktion, grundläggande principer för tillsyn, myndighetsansvaret, förvaltningslagen och 1-2 kap miljöbalken.
(sidan 1-7 i presentationen)
 2) 2-6 kap miljöbalken
(sidan 7-12 i presentationen)
 3) 6-32 kap miljöbalken, livsmedelskontroll och livsmedelslagstiftning, andra lagar som tillämpas
(sidan 13-38 i presentationen).
  
sid 1-7 i presentationen

     
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! 
Uppdaterat 2019-02-15
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum