HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Pågående samverkan
 
Nätverk detaljplanefrågor     


Syftet med samverkan är att ta upp de frågor och problem som rör granskning och yttrande av detaljplaner i samråds- och granskningsskedet som t.ex dagvatten, som inte kan regleras i planbestämmelserna. Andra områden att ta upp är luftfrågor, markföroreningar, buller mm. Även diskussion kring hur de allt kortare handläggningstiderna hanteras.

   
Samverkansmöte
 - Aktuella möten och aktiviteter
   
Tidigare samverkansmöte 
 - Tidigare samverkansmöte 22 januari 2021 om klimatarbetet i detaljplaner och genomförande.Presentationerna ligger på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst begär det här. 
 - Tidigare samverkansmöte 2 oktober 2019 om luftkvalitet i planarbetetBoel Lövenheim från SLB-analys föreläste om luftföroreningar och hur luftföroreningar bevakas i detaljplaner
Boel Löwenheims presentation finns här.
   
Dokument 
 - Samverkansplanen finns här!
   
Tidig dialog mellan kommuner och länsstyrelsen
För planer finns en möjlighet till att ha tidig dialog om en plan hos länsstyrelsen.  
 - Kommunen anmäler ärenden via e-post, konkreta frågeställningar och underlag (en bild = en fil = ett ärende) enligt mall senast två veckor inför önskat datum för det fysiska mötet. Kommunen anger ett önskat datum och lista med e-postadresser från deltagare från kommunens sida. Planenheten återkopplar med kommunen. 
En processbild över planstödet finns här!
 - Ansvarig tidig planeringsdialog på länsstyrelsen är enheten för planfrågor.
Länsstyrelsens kommunkontaktperson är planhandläggare med övergripande kontaktansvar för utpekade kommuner. Se vem det är för din kommun här! 
   
Tips! 
 - Tidig dialog ökar bostadsbyggandet. Länsstyrelsen och SKR, 2017.
Läs här! 
 - Vägledning grön infrastruktur i prövning och planering från Naturvårdsverket
finns här! 
   
   
   

Samverkansstatus: Samverkan startade 6 oktober 2017. 
Initiativtagare: Sollentuna kommun.
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.            
Uppdaterat 2021-12-15
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum