HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Utsläpp från vedeldning – sotning och klagomålshantering 29 november 2019
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomförd utbildning
 
Att använda nudging vid tillsyn

     

Nudge betyder att putta eller försiktigt leda människor i en annan riktning än den de annars skulle ha tagit utan att egentligen begränsa det fria valet. Det görs t ex genom information, förval och förändring i fysisk miljö och feedback och sociala normer
Inom tillsynen är det alltid lättast och roligast att bedriva tillsyn när kunden uppfattar förbättring av sitt eget miljöarbete som lättbegripligt och kan värdera värdet utan att behöva ta aktiva beslut. Många gånger är de egna företagare med fåtal anställda och drunknar i blanketter och krav på redovisningar. Hur skulle vi kunna använda nudging i vårt tillsynsarbete för att göra det lättare för verksamhetsutövarna att göra rätt utan ansträngning?

   
Utbildning 20 juni 2018
En interaktiv heldagskurs genomfördes 20 juni 2018 om mänskligt beslutsfattande i praktiken och om hur man med hjälp av psykologi och design kan skapa mer miljö - och hälsovänliga beslut.
 - Presentationen kan laddas ner här.
 - Inbjudan finns här! 
   
Dokument 
 - Samverkansplanen finns här!
   
Tips! 
 - Nudging Ett verktyg för hållbara beteenden? Naturvårdsverket, 2014.
Läs här! 
 - Detta är nudging. SVT  
 - Hur tillämpar och motiverar kommuner tillsynsbeslut utifrån hänsynsreglerna? Naturvårdsverket gav Annika Nilsson som är lektor vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet i uppgift att gå igenom anmälningsbeslut från ett representativt urval av kommuner. Läs här. 
 - Pianotrappan på Odenplan, se filmen här!  

Samverkansstatus: Genomförd utbildning. 


            
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum