HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Läkemedelstillverkare – nätverk för tillsyn och kravställning
Masshantering i samband med schaktarbeten
Miljöfarliga livsmedelsindustrier
Nätverk förbränningsanläggningar
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Miljöfarliga livsmedelsindustrier                Livsmedelsindustrier och tillverkare klassas enligt miljöprövningsförordningen och ska därför tillsynas. Den enskilda livsmedelsindustrin har ofta bra koll på livsmedelslagstiftningen, men sämre eller ingen koll på miljöbalken. Kunskapen om vad som ska tillsynas och vilka krav som ska ställas behöver förstärkas.

Genom samverkan pågår framtagning av ett infoblad om fettavskiljare och en checklista för livsmedelsindustrier.

   
Samverkansmöte
Information om kommande möte till hösten 2018 kommer.
   
Dokument 
 - Förslaget till samverkan finns här!
   
Tips! 
 - Vägledning till länsstyrelser och kommuner om prövning enligt miljöprövningsförordningen. Läs här! >>
 - Handläggarstöd Klimatanpassning. Klimatanpassning i prövning och tillsyn. Miljösamverkan Sverige. 2018. 
Läs här! 
 - Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.Läs här!  

Samverkansstatus: Pågående samverkan. 
Initiativtagare: Huddinge kommun.
Projektledare:  Viveka Pernby, Huddinge kommun. 
Samverkansgrupp:  Samverkansgruppen är öppen för alla. Anmäl dig till sändlistan, med hjälp av lösenord "Anmälan", här!


            
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>

Uppdaterat 2018-05-21
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum