HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samsyn gällande tomgångskörande bussar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Vedeldningsklagomål – handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 

LegionellaMånga inspektörer tycker att legionella är ett svårt område, eftersom de, särskilt i mindre kommuner, får in legionellafall väldigt sällan vilket gör att man saknar erfarenhet och rutiner för provtagning och bedömningar. I och med att Fohm stängt sitt vattenlabb så krävs det nu ytterligare kunskaper för inspektörer så man väljer rätt labb och provtar på rätt sätt mm.

Målet med samverkan är att höja kunskapsnivån genom att hålla utbildning i provtagning och skriva checklistor och sedan ha ett nätverk där man kan bolla frågor mm. Bland annat kommer tillsyn av kyltorn att tas upp.


   
Nästa samverkansmöte 
 - Inget planerat möte för tillfället. Information kommer här.
   
Samverkansmöte 15 oktober 2019
 - Statistik från provtagning i Stockholms stad, Charlotte Larsson. Legionellastatistik. 
 - Erfarenheter från kyltornsinspektioner, Charlotte Larsson Miljöförvaltningen Stockholm och David Zetterman, Huddinge kommun. Presentation.
 - Nyheter från legionellavärlden- Madeleine Kais Smittskydd Stockholm. Presentation.
   
Samverkansmöte 18 oktober 2018
Legionellasamverkan hade ett temamöte om kyltorn 18 oktober 2018. 
 - Rafael Ospino, Cleantech Högdalen,  berättade om vad kyltorn är och hur de fungerar.
Presentation. (stor fil)
 - David Zetterman från Huddinge kommun berättade om kommunens inventering av kyltorn. Presentation.
   
Dokument  
 - Projektplanen finns här!
   
Tips!   
 - Smittspårning av legionella – att tänka på vid upphandling av miljöanalyser. Folkhälsomyndigheten, maj 2018.
Läs här. 
 - Kurs Provtagning och miljöanalys av Legionella. Micans. Läs här.
 - Legionella, information om upphandlingsstöd till kommuner samt om avgifter. Folkhälsomyndigheten.
Läs här. 
 - Legionella. Information från Folkhälsomyndigheten. Läs här!  
 - Smittskydd Stockholm
   
                                   
Samverkansstatus: Pågående samverkan, startade 11 juni 2018.
Initiativtagare: Stockholms stad, 2018.
Styrgrupp:  Charlotte Larsson, Stockholms stad; Anna Baggström, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och Lars Lindqvist Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
Du når dem genom att skicka ett e-post till MSL. 
Samverkansgrupp: Vill du säkerställa att du får utskick kring samverkan, anmäl dig till sändlistan, med hjälp av lösenord "Anmälan", här.

Observera att anmälan till möten görs separat, se ovan.

Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!

Uppdaterat 2020-02-11
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum