HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Pågående samverkan
 

Legionella



Många inspektörer tycker att legionella är ett svårt område, eftersom de, särskilt i mindre kommuner, får in legionellafall väldigt sällan vilket gör att man saknar erfarenhet och rutiner för provtagning och bedömningar. I och med att Fohm stängt sitt vattenlabb så krävs det nu ytterligare kunskaper för inspektörer så man väljer rätt labb och provtar på rätt sätt mm.

Målet med samverkan är att höja kunskapsnivån genom att hålla utbildning i provtagning och skriva checklistor och sedan ha ett nätverk där man kan bolla frågor mm. Bland annat kommer tillsyn av kyltorn att tas upp.


   
Möten och aktiviteter för legionellasamverkan 
Information finns i MSL:s möten och aktiviteter och på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst till samverkansytan begär det här
   
Samverkansmöte 15 oktober 2019
 - Statistik från provtagning i Stockholms stad, Charlotte Larsson. Legionellastatistik. 
 - Erfarenheter från kyltornsinspektioner, Charlotte Larsson Miljöförvaltningen Stockholm och David Zetterman, Huddinge kommun. Presentation.
 - Nyheter från legionellavärlden- Madeleine Kais Smittskydd Stockholm. Presentation.
   
Samverkansmöte 18 oktober 2018
Legionellasamverkan hade ett temamöte om kyltorn 18 oktober 2018. 
 - Rafael Ospino, Cleantech Högdalen,  berättade om vad kyltorn är och hur de fungerar.
Presentation. (stor fil)
 - David Zetterman från Huddinge kommun berättade om kommunens inventering av kyltorn. Presentation.
   
Dokument  
 - Samverkansplanen finns här!
   
Tips!   
 - Smittspårning av legionella – att tänka på vid upphandling av miljöanalyser. Folkhälsomyndigheten, maj 2018.
Läs här. 
 - Kurs Provtagning och miljöanalys av Legionella. Micans. Läs här.
 - Legionella, information om upphandlingsstöd till kommuner samt om avgifter. Folkhälsomyndigheten.
Läs här. 
 - Legionella. Information från Folkhälsomyndigheten. Läs här!  
 - Smittskydd Stockholm
   
                                   
Samverkansstatus: Pågående samverkan, startade 11 juni 2018.
Initiativtagare: Stockholms stad, 2018.
Samverkansgrupp: Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta begär åtkomst här.











Uppdaterat 2022-02-24
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum