HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökontorens digitala tjänster
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s nya miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Samverkan kring SKR:s nya miljöbalkstaxaSKR presenterade 2018 en ny behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Det finns en hel del för kommunerna att göra om man vill gå över till detta taxeförslag. Syftet med denna samverkan är att kommunerna delar med sig av sina erfarenheter så att vi kan ta fram antal timmar för bland annat u-verksamheterna så det blir mer lika i länet. Tanken är att även se över taxan för B-, C- och hälsoskyddsverksamheterna samt att taxorna i länet blir mer lika. 

Nu diskuterar tre grupper en gemensam taxemodell för Stockholms län. Leder arbetet för grupperna gör Sandra Wargclou, Vallentuna kommun (C- och U-verksamheter);  Jenny Färm, Järfälla kommun (hälsoskyddstaxan) respektive Annelie Lindahl Stam, Solna stad, (B-verksamheter och infrastruktur.)

   
Dokument 
 - Beskrivning av samverkansprojekt laddas ner här.
   
Tips! 
 - SKR utbildar om ny behovsstyrd taxemodell.
Det pågår flera spännande processer som syftar till att förenkla för tillsynsmyndigheterna och styra så tillsynen görs där den bäst behövs.
Centrala och regionala myndigheter samarbetar med SKR för att de olika processerna ska hänga ihop. Om några år kan en strategi för miljöbalkstillsynen finnas på plats och den behöver då koppla till de taxemodeller som används. Naturvårdsverket har deltagit i framtagandet SKR:s behovsstyrda taxemodell som kommunerna kan få utbildning i vid några olika tillfällen. SKR:s webbplats 
 - SKR:s webbsida om miljöbalkens taxa. Läs här. 
 - SKR:s modell för behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område finns här. 
   

Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Danderyds kommun, Ekerö kommun, Järfälla kommun och Solna stad.
Samverkansgrupp:  Samverkansgruppen är öppen för miljömyndigheter i främst Stockholms län. Anmäl dig till sändlistan här!

Observera att anmälan till de möten som arrangeras görs ovan.


            
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!Uppdaterat 2020-02-12
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum