HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s nya miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Samverkan kring SKR:s nya miljöbalkstaxaSKR presenterade 2018 en ny behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område.
Denna samverkan tog 2018-2020 fram tre taxebilagor till stöd för de kommuner som vill använda taxan.

   
Dokument 
 - Tre taxebilagor, med en lathund för bilaga 2 och 3, finns på MSL:s samverkansyta.
 - Beskrivning av samverkansprojekt laddas ner här.
   
Tips! 
 - SKR:s webbsida om miljöbalkens taxa. Läs här. 
 - SKR:s modell för behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område finns här. 
   

Samverkansstatus: Genomförd samverkan.
Initiativtagare: Danderyds kommun, Ekerö kommun, Järfälla kommun och Solna stad.


            
Genom regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!Uppdaterat 2020-10-26
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum