HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Genomförd samverkan
 
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxaSKR presenterade 2018 en ny behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område.
Denna samverkan tog 2018-2020 fram tre taxebilagor till stöd för de kommuner som vill använda taxan.

   
Dokument 
 - Tre taxebilagor, med en lathund för bilaga 2 och 3, finns på MSL:s samverkansyta.
   
Tips! 
  SKR:s underlag för taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken har uppdaterats per den 27 oktober. Läs här.
 - SKR:s webbsida om miljöbalkens taxa. Läs här. 
 - SKR:s modell för behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område finns här. 
   

Samverkansstatus: Genomförd samverkan.
Initiativtagare: Danderyds kommun, Ekerö kommun, Järfälla kommun och Solna stad.


            Uppdaterat 2021-12-12
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum