HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Inspirationsdag och miljösamverkansworkshop
Miljösamverkanworkshop
Miljösamverkanworkshop 3 februari 2012
Miljösamverkanworkshop 27 september 2013
Miljösamverkanworkshop 6 februari 2015
Miljösamverkanworkshop 23 september 2016
Genomförd workshop
 
Miljösamverkanworkshop 27 september 2013

90-talet kollegor från hela länet träffades 27 september 2013 för att ge och få erfarenheter och inspiration i tillsynsarbetet, utifrån MSL:s projekt inom miljöbalk och livsmedelslagstiftning. I korta workshops diskuterades frågor inom 27 olika tillsynsområden.

Dokumentationen läser du här! >>

Diskussionerna födde idéer om vidare samverkan i länet. Inom MSL är tre projekt är igång;
- Dricksvattenlagstiftning  utbildning och samsyn. Läs här! >>
Tillsyn/krav på båtbottentvätt mindre verksamheter. Läs här! >> 
- Mobila anläggningar och evenemang 
informationsmaterial. Läs här! >>
   
Vad händer mer efter workshopen?
Dokumentationen >> har skickats ut till alla deltagare för inspiration och vidare diskussion.
- Förslagslådan för nya samverkansprojekt står öppen för idéer som diskuterades vid workshopen, eller andra idéer. Lämna ditt förslag här! >>
   
Workshop 2012           
 - En liknande workshop genomfördes februari 2012. Läs mer här! >>
   
Workshop 2015
 - En workshop genomfördes även 6 februari 2015. Läs mer här! >>
   
Workshop 2016 
 - Nästa miljösamverkanworkshop blir 23 september 2016. Läs mer här! >> 


Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2018-09-24
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum