HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Utsläpp från vedeldning – sotning och klagomålshantering 29 november 2019
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Seminarier och utbildning
 
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft
30 augusti 2017 gjordes en dragning av utredningen om livsmedelskontrollen, miljötillsynsutredningen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft.

Klicka på vänstra "play-knappen" nedan i bildrutan så presenterar Johan Lantto och Charlotta Edholm, Statskontoret, utredningen Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan.
Deras ppt-presentation finns här! >>

Klicka på högra "play-knappen" nedan i bildrutan så presenterar Kerstin Cederlöf, utredare, och Marie Becker utredningssekreterare vid Miljötillsynsutredningen förslagen i Miljötillsynsutredningens betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet.  
Deras presentation finns här! >>

Gunnar Söderholm, Stockholms stad, avslutade kvällen med en presentation kring utredningen om vattenmiljö och vattenkraft (miljökvalitetsnormerna för  vatten). Dragningen ligger 41 minuter in i vänstra "play-knappen" nedan i bildrutan. 
Presentationen finns 
här! >>
 
Läs vad Naturvårdsverket och många andra har lämnat för synpunkter på betänkandet SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet. Remissen pågick till och med den 8 januari 2018. Läs här!                                   
   
Tidigare genomförda MSL-utbildningar för länets miljö- och hälsoskyddsnämnder 
 - Kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen. 18 februari 2015.
Läs mer här! 
 - Miljökvalitetsnormer för vatten. 10 februari 2016. Webbsänt.
Läs mer här!  
           


Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum