HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Projektgrupp
 
Utveckling av SILK

SILK:s samverkansgrupp utvärderar samarbetet i länet för att ta fram förbättringsförslag för hur samarbetet ska kunna utvecklas. Bland annat kring frågan om vilka specialkompetenser som finns i kommunerna, t ex bryggerier, dricksvatten, huvudkontor m m. Ett första möte hölls den 19 juni 2019.

Arbetsgruppen föreslår att styrdokumentet ses över och uppdateras; att strukturen för möten i samverkansgruppen förändras för att göra den mer effektiv - ett stormöte på hösten, en styrgrupp som driver arbetet under året och ett chefsforum för att möjliggöra diskussioner av aktuella frågor. Kravet på att två projekt ska genomföras varje år föreslås tas bort.


Anmäl ditt intresse här.

Vilka som anmält sig till arbetsgruppen ser du här.

SILK:s verksamhet beskrivs här.
           
 
                       

Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren i landet arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
Uppdaterat 2019-08-23
Miljösamverkan Stockholms län sl]
Provided by Webforum