HemSamverkanKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Samordnad kontroll av kommunala reservoarer och ledningsnät för dricksvatten
Hygienarbete vid läcklagning - utbildning 25-26 november 2019
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprungsmärkning i butiker
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 

 

Dricksvattengrupp livsmedel

Samverkan kring dricksvatten (livsmedel). Syftet med samverkan är kunskapsutbyte och kunskapsuppbyggnad som rör kontrollens olika områden, för att utveckla dricksvattenkontrollen i länet.

Fokusområde år 2020 är: Kontroll av vattenverk (NKP operativt mål 1).
Fokusområde år 2021 är: Cyanotoxiner (NKP operativt mål 2, 2020-2022).

Dricksvattengruppen kommunicerar via livsteck.net. Gå in på livsteck.net och välj arbetsrum dricksvatten Stockholm. I arbetsrummet finns bland annat material om kontrollbytardag/studiebesök hos annan kommun, exempel material vid kontroll från kommuner, m.m. Har du bra material som du vill dela med dig, lägg gärna upp det i lämplig mapp eller kontakta Bodil Schöneberg, bodil.schoneberg@lansstyrelsen.se


Genomförd utbildning:
Kontroll av mikrobiologiska risker och barriäranalys
On-lineutbildning den 22 september 2020

Miljösamverkan Stockholms län bjöd in till en utbildning med syfte att öka kunskapsnivån kring bedömning av den mikrobiologiska säkerheten vid vattenverk med koppling till operativt mål 1. Utbildningen vände sig i första hand till miljökontorens dricksvatteninspektörer och Länsstyrelsen i Stockholms län. Föreläsare var Britt-Marie Pott från Sydvatten och Peder Häggström, Afry. 

Program
- Barriärhöjd, råvattenkvalitet och vattenverkets storlek
- Vattentäkt, åtgärder i täkten, råvattenövervakning
- Avskiljande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
- Inaktiverande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
- Slutresultat, resultat från genomförda beräkningar

Deltagarna förväntades förbereda sig inför utbildningen genom att läsa rapporten P112 från Vattenbokhandeln, Svenskt Vatten samt genom att läsa material och case som skickades ut till deltagarna.

Kostnaden för deltagare från kommuner och länsstyrelse i Stockholms län var 500 kr per deltagare och för kommuner utanför länet 1000 kr.

Lämna dina synpunkter på genomförd utbildning här!


   
Dokument
 - Planen för 2020-2021 finns här! 
 - Planen för 2019 finns här!
 
Tips!
 - Nationella samordningsgruppen för dricksvatten.
 - MSL genomförde en utbildning om hygienarbete vid läcklagning den 25-26 november 2019. Läs mer här.
 - Sigtuna kommun hade en informationskväll 4 juni 2019 om enskilt dricksvatten för invånarna. Presentationen finns här.  
 - Handbok för att klimatanpassa dricksvatten. Livsmedelsverket 2019.
Klimatförändringarna får konsekvenser för landets dricksvattenproduktion där olika delar av landet påverkas på olika sätt. Mot den bakgrunden har en ny handbok tagits fram av flera myndigheter och aktörer inom vattenområdet, för att hjälpa kommunerna att få koll på just sina förutsättningar.
Läs mer här.
 - MSL genomförde 2016 samordnad kontroll av kommunala reservoarer och ledningsnät för dricksvatten, med utbildning.
Läs mer här.Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Samverkansgrupp: En projektgrupp planerar och leder arbetet:
Bodil Schöneberg, Länsstyrelsen Stockholm
Lisa Andersson, SRMH
Susann Andersson/Charlotte Johnzon, Stockholms Stad
Rizgar Ali Hassan, SMOHF
Joakim Wenner, Nyköping
Louise Millsand, Ekerö
Kristina Engström, Järfälla
Helene Lindman, MSL
 
Vill du säkerställa att du får utskick kring samverkan, anmäl dig till sändlistan här!

Vill du delta i projektgruppen, anmäl ditt intresse här. 
           
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.
Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
Uppdaterat 2020-12-22
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum