HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Samordnad kontroll av kommunala reservoarer och ledningsnät för dricksvatten
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 

 

Dricksvattengrupp livsmedel

Samverkan kring dricksvatten (livsmedel). Syftet med samverkan är kunskapsutbyte och kunskapsuppbyggnad som rör kontrollens olika områden, för att utveckla dricksvattenkontrollen i länet.

Fokusområden år 2019 är: Hygien vid läcklagning (NKP-mål 3) och kontroll av vattenverk.

Dricksvattengruppen kommunicerar via livsteck.net. Gå in på livsteck.net och välj arbetsrum dricksvatten Stockholm.  I arbetsrummet finns bland annat material om kontrollbytardag/studiebesök hos annan kommun, exempel material vid kontroll från kommuner, m.m. Har du bra material som du vill dela med dig, lägg gärna upp det i lämplig mapp eller kontakta Bodil Schöneberg, bodil.schoneberg@lansstyrelsen.se.
           

Hygienarbete vid läcklagning - utbildning 25-26 november 2019
Dricksvattenprojektet ”Kontroll av rutiner och hygien vid läcklagning/reparationer på distributionsnätet" (Nationellt mål 3) genomförs 2019. MSL anordnade en tvådagarsutbildning för dricksvatteninspektörer. Kommuner utanför länet deltog mot en avgift. Inbjudan här!

Under utbildningsdagarna presenterades teori kring distributionsnät, ledningsmaterial, olika material i olika markförhållanden, vad bör man titta på vid kontroll, vilka rutiner bör finnas, lämpliga hygienkrav för exempelvis personal, servicebilar, verktyg, arbete i gropen, m.m. Föreläsare: Kenth Olsson, Stockholm Vatten och Avfall, Jonas Aaw, ÅF Vatten & Miljö. Program för utbildningsdagarna finns här!

Presentationer från utbildningen finns nedan
Material med mera
Bra att hålla koll på i fält
Desinfektionseffekt
Desinfektionsmedel
HACCP Hygien ledningsnät 2019
Igångkörnings problematik av PE ledningsnät Lickershamn
Ledningsnät Stockholms län 2019
Mikrobiologiska Säkerhetsbarriärer
Checklista med mera


Checklista och inrapportering
Presentation och checklista för kontrollerna finns på Livsteck.net Arbetsrum Dricksvatten Stockholms Län.
Länk till formulär för digital inrapportering finns här!
Observera att det krävs en rapportering för varje genomförd kontroll/verksamhet.

Vi behöver er rapport senast den 31 januari kl.12. Glöm inte att även rapportera till Livsmedelsverket!

Ge oss gärna feedback på utbildningsdagarna. Länk till utvärderingen finns här!
Första samverkansmötet 2020
 - Torsdag 16 januari 2020 kl. 13:30-15:30. Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm. Lokal Jungska rummet.
 -  Dagordning skickas ut några dagar före samverkansmötet
 -  Anmälan görs här!
 -  Vilka som anmält sig till mötet kan du se här.
   
Dokument
 - Planen för 2019 finns här!
   
Tips!
 - Sigtuna kommun hade en informationskväll 4 juni 2019 om enskilt dricksvatten för invånarna. Presentationen finns här.  
 - Handbok för att klimatanpassa dricksvatten. Livsmedelsverket 2019.
Klimatförändringarna får konsekvenser för landets dricksvattenproduktion där olika delar av landet påverkas på olika sätt. Mot den bakgrunden har en ny handbok tagits fram av flera myndigheter och aktörer inom vattenområdet, för att hjälpa kommunerna att få koll på just sina förutsättningar.
Läs mer här.
 - MSL genomförde 2016 samordnad kontroll av kommunala reservoarer och ledningsnät för dricksvatten, med utbildning.
Läs mer här.Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Samverkansmöte:  Skypemöte 19 november 2019 kl 13:20-14:00
Samverkansmöte den 16 januari 2020 kl 13:30-15:30 
Dagordning skickas ut några dagar före mötet
Samverkansgrupp: En projektgrupp planerar och leder arbetet:
Lisa Andersson, SRMH
Susann Andersson/Charlotte Johnzon – Stockholms Stad
Rizgar Ali Hassan, SMOHF
Bodil Schöneberg, Länsstyrelsen Stockholm
Joakim Wenner/Hassan Almaghout – Nyköping
Louise Millsand, Ekerö
Kristina Engström, Järfälla
Helene Lindman, MSL
 
Vill du säkerställa att du får utskick kring samverkan, anmäl dig till sändlistan här!

Vill du delta i projektgruppen, anmäl ditt intresse här. 
           
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.
Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
Uppdaterat 2019-12-12
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum