HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butiker 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 

 

Dricksvattengrupp livsmedel

Samverkan kring dricksvatten (livsmedel). Syftet med samverkan är kunskapsutbyte och kunskapsuppbyggnad som rör kontrollens olika områden, för att utveckla dricksvattenkontrollen i länet.

Fokusområde år 2020 är: Kontroll av vattenverk (NKP operativt mål 1).
Fokusområde år 2021 är: Cyanotoxiner (NKP operativt mål 2, 2020-2022).

Dricksvattengruppen kommunicerar via livsteck.net. Gå in på livsteck.net och välj arbetsrum dricksvatten Stockholm. I arbetsrummet finns bland annat material om kontrollbytardag/studiebesök hos annan kommun, exempel material vid kontroll från kommuner, m.m. Har du bra material som du vill dela med dig, lägg gärna upp det i lämplig mapp eller kontakta Bodil Schöneberg, bodil.schoneberg@lansstyrelsen.se


Utbildningar 2021
Cyanotoxiner och kemiska risker i dricksvatten
2 halvdagar på distans den 22 och 28 september 2021


Livsmedelsverkets "Operativt mål 2 - kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten" innebär att offentlig kontroll ska utföras senast 31 december 2022 avseende att kemiska risker och cyanotoxiner har beaktats i faroanalysen (HACCP) på alla kommunala dricksvattenanläggningar som producerar >100 kubikmeter/dygn.

Miljösamverkans d
ricksvattengrupp genomförde en distansutbildning under två halvdagar. Fokus för utbildningen var cyanotoxiner i sötvatten samt kemiska risker. Medverkande var Sandra Strandh och Pär Aleljung, Livsmedelsverket; Helene Ejhed, Norrvatten; Jing Li, Lunds universitet och Benjamin Fridh, Stockholm Vatten och Avfall.

Utbildningen vände sig i första hand till miljökontorens dricksvatteninspektörer och erbjöds till såväl kommuner inom Miljösamverkan Stockholms län som övriga län. Även miljöinspektörer och länsstyrelser var välkomna att delta i mån av plats. Dokumentation från dagarna finns på miljösamverkans samarbetsyta samt nedan.


Program:
Dag 1: 22 sept kl. 8.30-12.15
Cyanobakterier och cyanotoxiner
Grundläggande kunskap om cyanobakterier och cyanotoxiner; övervakning; provtagning/analys    samt hälsorisker. (Jing Li, Lunds universitet)

Dricksvattenproducenternas arbete med cyanotoxiner
Reningstekniker; övervakning, Cyano alert. (Jing Li, Lunds universitet)

Operativt mål 2 - Kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten
Ett av de operativa målen för livsmedelskontrollen 2020-2022 - Vad och hur kontrolleras;      rapportering; Livsmedelsverkets stödmaterial. (Sandra Strandh, SLV)

EU:s Dricksvattendirektiv och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter - nyheter och gränsvärden. (Sandra Strandh, SLV)

Risker och effekter på bakterier av ett förändrat klimat
(Pär Aleljung, SLV)

Dokumentation - 22 september
Presentation: Cyanobakterier och cyanotoxiner samt Dricksvattenproducenternas arbete med cyanotoxiner, Jing Li, Lunds Universitet 
Presentation på engelska. Parlör med fackuttryck engelska-svenska finns här!
Toxic cyano bacteria in water
- "bibeln" om cyanotoxiner som refereras till finns här!
Presentation: Cyanotoxiner, Sandra Strandh, SLV
Livsmedelsverkets Handbok dricksvattenrisker finns här!
Presentation: Dricksvattendirektivet, Sandra Strandh, SLV
Presentation: Klimat och vattenPär Aleljung, SLV
Livsmedelsverkets Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning finns här!

Dag 2: 28 sept kl. 8.30-12.05
PFAS
Grundläggande kunskap om PFAS och påverkan på dricksvatten. Hur påverkar det nya dricksvattendirektivet och nytt tolerabelt veckointag från EFSA kraven på dricksvattnet?
(Sandra Strandh, SLV)

Läkemedelsrester och övriga kemikalier/kemiska risker
Hur stort är problemet; vanliga läkemedel/ämnen; kombinationseffekter. Reningstekniker vid reningsverk och vattenverk, analysmetoder. (Helene Ejhed, Norrvatten)

Olyckor där drivmedel och andra föroreningar hamnar i dricksvattentäkt
(Benjamin Fridh, SVOA)

HACCP - Kemiska risker och cyanotoxiner med HACCP 
Exempel på HACCP från Görvälnverket - Hur kan man agera proaktivt för att förebygga risker. (Helene Ejhed, Norrvatten)

Dokumentation - 28 september
Presentation: PFAS, Sandra Strandh, SLV
Länk till PFAS Treatment technologies som refererades till finns här!
Läkemedelsrester och andra kemiska risker Helene Ejhed, Norrvatten
Länk till Aktivt uppströmsarbete med Revaq-certifiering som refererades till finns här!
Presentation: Olyckor där drivmedel och andra föroreningar hamnar i dricksvattentäktBenjamin Fridh, SVOA
Presentation: HACCP - Kemiska risker och cyanotoxiner med HACCPHelene Ejhed, Norrvatten 


Vi är tacksamma om ni vill fylla i kursutvärderingen. Den finns här!

En deltagaravgift tas ut av alla deltagare. Deltagare från kommuner och länsstyrelser i Stockholms län betalar 500 kr och övriga deltagare betalar 1000 kr per dag.   
Dokument
 - Planen för 2020-2021 finns här! 
 - Planen för 2019 finns här!
 
Tips!
 - MSL genomförde 22 september 2020 utbildningen Kontroll av mikrobiologiska risker och barriäranalys. Läs mer här. Rapporten från projektet finns här!
 - Nationella samordningsgruppen för dricksvatten.
 - MSL genomförde en utbildning om hygienarbete vid läcklagning den 25-26 november 2019. Läs mer här.
Slutrapport för Samordnat kontrollprojekt - Kontroll av rytiner och hygien vid läcklagning och annat reparationsarbete på distributionsnätet 2019 finns här!
 - Sigtuna kommun hade en informationskväll 4 juni 2019 om enskilt dricksvatten för invånarna. Presentationen finns här.  
 - Handbok för att klimatanpassa dricksvatten. Livsmedelsverket 2019.
Klimatförändringarna får konsekvenser för landets dricksvattenproduktion där olika delar av landet påverkas på olika sätt. Mot den bakgrunden har en ny handbok tagits fram av flera myndigheter och aktörer inom vattenområdet, för att hjälpa kommunerna att få koll på just sina förutsättningar.
Läs mer här.
 - MSL genomförde 2016 samordnad kontroll av kommunala reservoarer och ledningsnät för dricksvatten, med utbildning.
Läs mer här.Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Samverkansgrupp: Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.
           
Uppdaterat 2021-10-21
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum