HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer
Dricksvattengrupp
Samordnad kontroll av kommunala reservoarer och ledningsnät för dricksvatten
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Pågående samverkan
 

 

Dricksvattengrupp livsmedel

Samverkan kring dricksvatten (livsmedel). Syftet med samverkan är kunskapsutbyte och kunskapsuppbyggnad som rör kontrollens olika områden, för att utveckla dricksvattenkontrollen i länet. Vill du delta i planeringsgruppen anmäl dig här

Fokusområden år 2019 är: Hygien vid läcklagning (NKP-mål 3) och kontroll av vattenverk.

Dricksvattengruppen kommunicerar via livsteck.net. Gå in på livsteck.net och välj arbetsrum dricksvatten Stockholm.  I arbetsrummet finns bland annat material om kontrollbytardag/studiebesök hos annan kommun, exempel material vid kontroll från kommuner, m.m. Har du bra material som du vill dela med dig, lägg gärna upp det i lämplig mapp eller kontakta Bodil Schöneberg, bodil.schoneberg@lansstyrelsen.se.
           

Hygienarbete vid läcklagning - utbildning och studiebesök 25-26 november
I höst startar dricksvattenprojektet ”Kontroll av rutiner och hygien vid läcklagning/reparationer på distributionsnätet (Nationellt mål 3).
Som kick-off ordnar vi en tvådagarsutbildning inklusive studiebesök.

Utbildningen innehåller teori kring distributionsnät, olika material i olika markförhållanden, vad bör man titta på vid kontroll, vilka rutiner bör finnas, lämpliga hygienkrav för exempelvis personal, servicebilar, verktyg, arbete i gropen, m.m. Vid studiebesöket kommer vi att titta på en läcklagning och få känna på olika ledningsmaterial. Inbjudan kommer inom kort.

Checklista för kontrollerna skickas ut i samband med utbildningsdagen. Ett utkast finns redan nu på Livsteck.net Arbetsrum Dricksvatten Stockholms Län och kan användas vid kontroller som görs innan projektstart. Synpunkter på checklistan kan lämnas i arbetsrummet.

 
Nästa samverkansmöte 15 oktober 2019
 - Tisdag 15 oktober 2019, kl. 14:00-16:00. Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm.  
 - Dagordning läggs upp några dagar innan 
 - Anmälan görs här! 
 - Vilka som anmält sig till mötet kan du se här. 
Dokument
 - Planen för 2019 finns här!
   
Tips!
 - Sigtuna kommun hade en informationskväll 4 juni 2019 om enskilt dricksvatten för invånarna. Presentationen finns här.  
 - Handbok för att klimatanpassa dricksvatten. Livsmedelsverket 2019.
Klimatförändringarna får konsekvenser för landets dricksvattenproduktion där olika delar av landet påverkas på olika sätt. Mot den bakgrunden har en ny handbok tagits fram av flera myndigheter och aktörer inom vattenområdet, för att hjälpa kommunerna att få koll på just sina förutsättningar.
Läs mer här.
 - MSL genomförde 2016 samordnad kontroll av kommunala reservoarer och ledningsnät för dricksvatten, med utbildning.
Läs mer här.Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Samverkansmöte:  Tisdag 15 oktober 2019. Se ovan. 
Samverkansgrupp: En projektgrupp planerar och leder arbetet:
Lisa Andersson, SRMH
Susann Andersson/Charlotte Johnzon – Stockholms Stad
Rizgar Ali Hassan, SMOHF
Bodil Schöneberg, Länsstyrelsen Stockholm
Joakim Wenner/Hassan Almaghout – Nyköping
Åsa Almberg, Södertälje
Helene Lindman, MSL
 
Vill du säkerställa att du får utskick kring samverkan, anmäl dig till sändlistan här!

Vill du delta i projektgruppen, anmäl ditt intresse här. 
           
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.
Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
Uppdaterat 2019-09-16
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum