HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Konferens 22 november om matos från restauranger som ett olägenhetsproblem för bostäder
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Cyanotoxiner och kemiska risker i dricksvatten 22 och 28 september 2021
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Metodik, juridik och planering
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 

 

Dricksvattengrupp livsmedel

Samverkan kring dricksvatten (livsmedel). Syftet med samverkan är kunskapsutbyte och kunskapsuppbyggnad som rör kontrollens olika områden, för att utveckla dricksvattenkontrollen i länet.

Dricksvattengruppen kommunicerar via livsteck.net. Gå in på livsteck.net och välj arbetsrum dricksvatten Stockholm. I arbetsrummet finns bland annat material om kontrollbytardag/studiebesök hos annan kommun, exempel material vid kontroll från kommuner, m.m. Har du bra material som du vill dela med dig, lägg gärna upp det i lämplig mapp eller kontakta Bodil Schöneberg, bodil.schoneberg@lansstyrelsen.seMöten och aktiviteter för dricksvattengruppen
  Information finns i MSL:s möten och aktiviteter och på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst till samverkansytan begär det här.
   
Dokument
 - Samverkansplanen finns här!
 - Samverkansplanen för 2020-2021 finns här! 
 - Samverkansplanen för 2019 finns här!
 
Tips!
 - MSL genomförde 15 februari 2022 en utbildning i processkemikalier i vattenverk. Dokumentationen finns på MSL:s samverkansyta. 
 - MSL genomförde i september 2021 utbildningen Cyanotoxiner och kemiska risker i dricksvatten 22 och 28 september 2021. Läs mer här
 - MSL genomförde 22 september 2020 utbildningen Kontroll av mikrobiologiska risker och barriäranalys. Läs mer här. Rapporten från projektet finns här!
 - Nationella samordningsgruppen för dricksvatten.
 - MSL genomförde en utbildning om hygienarbete vid läcklagning den 25-26 november 2019. Läs mer här.
Slutrapport för Samordnat kontrollprojekt - Kontroll av rytiner och hygien vid läcklagning och annat reparationsarbete på distributionsnätet 2019 finns här!
 - Sigtuna kommun hade en informationskväll 4 juni 2019 om enskilt dricksvatten för invånarna. Presentationen finns här.  
 - Handbok för att klimatanpassa dricksvatten. Livsmedelsverket 2019.
Klimatförändringarna får konsekvenser för landets dricksvattenproduktion där olika delar av landet påverkas på olika sätt. Mot den bakgrunden har en ny handbok tagits fram av flera myndigheter och aktörer inom vattenområdet, för att hjälpa kommunerna att få koll på just sina förutsättningar.
Läs mer här.
 - MSL genomförde 2016 samordnad kontroll av kommunala reservoarer och ledningsnät för dricksvatten, med utbildning.
Läs mer här.Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Samverkansgrupp: Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta läs här.
           
Uppdaterat 2022-10-24
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum