HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer
Dricksvattengrupp
Samordnad kontroll av kommunala reservoarer och ledningsnät för dricksvatten
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Pågående samverkan
 

 
Dricksvattengrupp livsmedel

Nystartad samverkan kring dricksvatten (livsmedel). Syftet med samverkan är kunskapsutbyte och kunskapsuppbyggnad som rör kontrollens olika områden, för att utveckla dricksvattenkontrollen i länet.

Fokusområden 2019 är: Hygien vid läcklagning (NPK-mål 3) och kontroll av vattenverk

Samverkansgruppens andra möte genomfördes den 11 april 2019, kl 14:00-16:00 i Tekniska nämndhuset, Stockholm.
 
Samverkansmöte 15 oktober 2019
Samverkans tredje möte äger rum:
 - Tisdag 15 oktober 2019, kl. 14:00-16:00. Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm.  
 - Dagordning läggs upp några dagar innan 
 - Anmälan görs, med hjälp av lösenord "Anmälan", här! 
 - Vilka som anmält sig till mötet kan du se här. 
Dokument
 - Planen för 2019 finns här!
 
Tips!
 - Handbok för att klimatanpassa dricksvatten. Livsmedelsverket 2019.
Klimatförändringarna får konsekvenser för landets dricksvattenproduktion där olika delar av landet påverkas på olika sätt. Mot den bakgrunden har en ny handbok tagits fram av flera myndigheter och aktörer inom vattenområdet, för att hjälpa kommunerna att få koll på just sina förutsättningar.
Läs mer här.
 - MSL genomförde 2016 samordnad kontroll av kommunala reservoarer och ledningsnät för dricksvatten, med utbildning.
Läs mer här.Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Samverkansmöte:  Tisdag 15 oktober. Se ovan. 
Projektgrupp: Anmäl ditt intresse här. 
           
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.
Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
Uppdaterat 2019-04-25
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum