HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samsyn gällande tomgångskörande bussar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Vedeldningsklagomål – handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Samverkan på väg att starta
 
Samsyn gällande tomgångskörande bussarBussföretagen lämnar ofta in dispensansökan gällande tomgångskörning till många kommuner. De vill kunna tomgångsköra bussarna för att få upp innertemp till en nivå som är arbetsmiljömässigt ok i de fall det t ex är "extremväder" eller vid driftsstopp e dyl.
Vissa kommuner beviljar undantag och vissa avslår ansökan. Risken för icke likvärdiga bedömningar ökar när kommunerna fattar olika beslut när det ser ut som förutsättningarna är de samma.
Denna samverkan diskuterar vad som är viktigt samt hur och varför den bedömningen som görs ser ut så. Vilka krav ska ställas på verksamheten om dispens beviljas alt inte beviljas? Hur ska bedömning göras om det inkommer ansökan från annan typ av transportverksamhet?
.
Samverkan startar under hösten, mer information kommer.             

   
Läget i samverkan just nu
Samverkan har inte startat.
De miljökontor* som anmält intresse för att starta samverkan ser bara ett behov av samverkan om den breddas till tillsyn av bussdepåer.
* Solna, Sigtuna, Sundbyberg, SRMH och Stockholm.
Ingen projektledare för närvarande. 
   
Dokument 
 - Projektplanen finns här.
   
Tips! 
 - Mitt i avslöjar: Arrivas tomgångskörning bryter mot lagen. Läs här. 
   

Samverkansstatus: Samverkan på väg att starta.
Initiativtagare: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
Samverkansgrupp:  Samverkansgruppen är öppen för alla. Anmäl dig till sändlistan, med hjälp av lösenord "Anmälan", här!

Observera att anmälan till samverkansmöten görs särskilt.


            
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!Uppdaterat 2020-06-02
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum