HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avfall i anläggningsändamål
Avfallssamverkan
El-avfall
Farligt avfall från småföretagare
Export av avfall
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Avfall i anläggningsändamålSamverkan syftar till att skapa samsyn kring hanteringen av ärenden som gäller avfall i anläggningsändamål. Kommuner hanterar dessa ärenden olika i fråga om storlek, krav på provtagning etc.
Material som kommer att tas fram är handläggningsrutiner, bedömningskriterier samt planering för efterföljande tillsyn.

   
Samverkansmöte
 - Information om nästa möte kommer. Det planerade 23 april 2020 skjuts fram. 
   
Dokument 
 - Förslaget till samverkan finns här.
   
Tips! 
 - Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall. Naturvårdsverket, 2020. Läs här.  
 - Hantering av massor. När är det OK att använda schaktmassor (avfall) i anläggningsändamål? Till hjälp för dig som är miljöinspektör och hanterar dessa frågor har Miljösamverkan Sverige under åren 2015-2016 tagit fram handläggarstöd kring prövningsnivå, anmälningsärenden och uppsökande verksamhet.
Läs mer här.
 - MSL har en pågående samverkan Förorenade områden. 
 - MSL genomförde 2015 - 2017 samverkan Masshantering i samband med schaktarbeten.
   

Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Vallentuna kommun.
Samverkansgrupp:  Samverkansgruppen är öppen för alla. Anmäl dig till sändlistan här!

Observera att anmälan till samverkansmöten görs särskilt.


            
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!Uppdaterat 2020-04-03
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum