HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Pågående samverkan
 
Avfall i anläggningsändamålSamverkan är ett nätverk för att kunna bolla frågor/ förutsättningar kring masshantering. Samsyn skapas genom bland annat gemensamma inspektioner, diskussion om när ett avfall upphör att vara ett avfall, om riktvärden för länshållningsvatten och i betong/jordar mm. 
   
Dokument 
 - Samverkansplanen finns här.
   

Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Vallentuna kommun.
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.


            Uppdaterat 2023-02-28
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum