HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Utsläpp från vedeldning – sotning och klagomålshantering 29 november 2019
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomfört seminarium
 
Utsläpp från vedeldning – sotning och klagomålshantering – 29 november 2019


   
Seminarium om utsläpp från vedeldning, sotning och klagomålshantering 29 november 2019
Det finns många vedeldstäder i stockholmsregionen, både i villor och flerbostadshus. Miljökontoren runt om i länet brottas med återkommande klagomål på grannars vedeldning. Samtidigt är en hel del på gång, exempelvis har EU:s ekodesigndirektiv för kaminer nyligen trätt i kraft och Naturvårdsverket har tagit fram nytt informationsmaterial.
Vid detta seminarium träffades sotare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer för att diskutera detta. Hur kan vi stödja folk till att elda rätt? Hur kan störningarna från vedeldning bli så låga som möjligt?
 - Inbjudan.
 - EU:s ekodesigndirektiv, miljöbalken samt vägledande domar. Karin Hultman, Miljöförvaltningen Stockholm 
 - Nyheter från SSBF, Karin Kebbe-Helin, Storstockholms brandförsvar
 - Utsläpp från vedeldning, Katarina Yaramenka, IVL
 - Miljöbalkstillsyn vedeldningsklagomål, 3 exempel. Pia Holmström och Marithe Eriksson, Miljöförvaltningen Stockholm 
 
Domar
 - Föreläggande om begränsning av vedeldning. MÖD 2004:63.          
 - Debitering av tillsynsavgift. M 4570-18  
   
Tips 
 - Tänd i toppen, Naturvårdsverket. 
 - Grön sotning i Stockholms stad. Storstockholms brandförsvar. 
 - Eldning inomhus, Stockholms stad 
   
                
Uppdaterat 2020-04-07
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum