HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butiker 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier

Genomförd samverkan
 
Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer - kontrollprojekt sept-dec 2020

          
Länsgemensamt kontrollprojekt av allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer!

Samverkansgruppen erbjöd alla kommuner aktiva i Miljösamverkan Stockholms län att delta i ett projekt gällande allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer.

Krav enligt informationsförordningen (1169/2011) som trädde i kraft år 2011 är att restauranger och caféer ska kunna lämna information till sina gäster om vad maten innehåller. Detta kräver att de som arbetar med oförpackade livsmedel på restauranger och caféer har kunskap om allergener samt om innehållet i maten.

Kontrollerna utfördes på sådana verksamheter som valt att lämna uppgifter om allergena ingredienser muntligt och genom skriftligt anslag uppmana kunden att fråga vad maten innehåller.

Livsmedelsverkets operativa mål 8 är att senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid minst 4000 storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer m.m.) för att verifiera att företagarna kan ge korrekt information om allergena ingredienser i maträtter som serveras eller på annat sätt saluhålls.

Rapporten från projektet finns här!

Allergenprojektet september - december 2020
 - Den länsgemensamma kontrollen genomförs inom ramen för den ordinarie kontrollen
 - Fokus vid kontrollen läggs på verifiering av den information om allergener som gästen kan få av verksamheten vid köp av en maträtt.
 - Kontrollen utförs med hjälp av en checklista, se nedan.
 - Du återrapporterar resultatet av kontrollen till MSL via rapporteringsformuläret.

 

Underlag
 -  Projektplanen finns här!
 -  Checklistan finns här!
 -  Rapporteringsformuläret finns här!

Länk till Astma- och allergiförbundet och matallergier
Livsmedelsverkets stöd om matallergener finns här!
Mer information om Operativt mål 8 - Information om allergener finns här!

Projektledarna svarar gärna på frågor - kontakta:

Helena Rosén, helena.rosen@stockholm.se 

Daniel Kodipelli, daniel.kodipelli@osteraker.se


Bakgrund
Läs Livsmedelsverkets information om Informationsförordningen här! 
Vägledning från Livsmedelsverket till den nya lagstiftningen om livsmedelsinformation finns här!  
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna finns här!
   
Tips! 
Projektrapport Allergener på restauranger 2020 finns här! 
- Livsmedelsverkets guide beräknar hur många som kan bli sjuka av dolda allergen. Läs mer här!  
- 2015 och 2016 genomförde MSL kontrollprojekt av allergener i oförpackade livsmedel.
Läs här.
Läs mer om MSL:s samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen här! 
- Reviderade branschriktlinjer för allergi. Läs mer här!
                                       
           
Samverkansstatus: Samverkan genomfördes 2020.

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
 
Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum