HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer - kontrollprojekt sept-dec 2020

          
Samverkansgruppen erbjöd alla kommuner aktiva i Miljösamverkan Stockholms län att delta i ett projekt gällande allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer.

Krav enligt informationsförordningen (1169/2011) som trädde i kraft år 2011 är att restauranger och caféer ska kunna lämna information till sina gäster om vad maten innehåller. Detta kräver att de som arbetar med oförpackade livsmedel på restauranger och caféer har kunskap om allergener samt om innehållet i maten.

Kontrollerna utfördes på sådana verksamheter som valt att lämna uppgifter om allergena ingredienser muntligt och genom skriftligt anslag uppmana kunden att fråga vad maten innehåller.

Enligt Livsmedelsverkets operativa mål 8, år 2022, ska offentlig kontroll ha utförts vid minst 4000 storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer m.m.) för att verifiera att företagarna kan ge korrekt information om allergena ingredienser i maträtter som serveras eller på annat sätt saluhålls.

Rapporten från projektet finns här!

Allergenprojektet september - december 2020

 - Den länsgemensamma kontrollen genomfördes inom ramen för den ordinarie kontrollen
 - Fokus vid kontrollen låg på verifiering av den information om allergener som gästen kan få av verksamheten vid köp av en
 - Kontrollen utfördes med hjälp av en checklista, se nedan.

 

Underlag
 - Projektplanen finns här!
 - Checklistan finns här!
 - Viktig information till dig som serverar livsmedel 
 - Rapporteringsformuläret finns här!

Länk till Astma- och allergiförbundet och matallergier
Livsmedelsverkets stöd om matallergener finns här!
Mer information om Operativt mål 8 - Information om allergener finns här!Bakgrund
Läs Livsmedelsverkets information om Informationsförordningen här! 
Vägledning från Livsmedelsverket till den nya lagstiftningen om livsmedelsinformation finns här!  
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna finns här!
   
Tips! 
Projektrapport Allergener på restauranger 2020 finns här! 
- Livsmedelsverkets guide beräknar hur många som kan bli sjuka av dolda allergen. Läs mer här!  
- 2015 och 2016 genomförde MSL kontrollprojekt av allergener i oförpackade livsmedel.
Läs här.
Läs mer om MSL:s samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen här! 
- Reviderade branschriktlinjer för allergi. Läs mer här!
                                       
           
Samverkansstatus: Samverkan genomfördes 2020.
 

Uppdaterat 2022-06-13
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum