HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Cyanotoxiner och kemiska risker i dricksvatten 22 och 28 september 2021
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd utbildning

 

Hygienarbete vid läcklagning - utbildning 25-26 november 2019
Dricksvattenprojektet ”Kontroll av rutiner och hygien vid läcklagning/reparationer på distributionsnätet" (Nationellt mål 3) genomfördes 2019. MSL anordnade en tvådagarsutbildning för dricksvatteninspektörer. Inbjudan här!

Under utbildningsdagarna presenterades teori kring distributionsnät, ledningsmaterial, olika material i olika markförhållanden, vad bör man titta på vid kontroll, vilka rutiner bör finnas, lämpliga hygienkrav för exempelvis personal, servicebilar, verktyg, arbete i gropen, m.m. Föreläsare: Kenth Olsson, Stockholm Vatten och Avfall, Jonas Aaw, ÅF Vatten & Miljö. Program för utbildningsdagarna finns här!

Presentationer från utbildningen finns nedan
Material med mera
Bra att hålla koll på i fält
Desinfektionseffekt
Desinfektionsmedel
HACCP Hygien ledningsnät 2019
Igångkörnings problematik av PE ledningsnät Lickershamn
Ledningsnät Stockholms län 2019
Mikrobiologiska Säkerhetsbarriärer
Checklista med mera


Checklista och inrapportering
Presentation och checklista för kontrollerna finns på Livsteck.net Arbetsrum Dricksvatten Stockholms Län.
Länken till formulär för digital inrapportering är inte längre aktiv.
Observera att det krävs en rapportering för varje genomförd kontroll/verksamhet.

Ge oss gärna feedback på utbildningsdagarna. Länk till utvärderingen finns här!
   
  


Läs mer om MSL:s dricksvattengrupp.           
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.
Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
Uppdaterat 2022-04-27
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum