HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Nämndutbildning 13 februari 2019    

Kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen

En utbildning på temat kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen.
Föreläsare Gunnar Söderholm, tidigare miljödirektör i Stockholms stad.  

Webbsändningen från 13 februari 2019
Presentationen med ppt-bilder finns här.  

Del    
1) 
Introduktion, grundläggande principer för tillsyn, myndighetsansvaret, förvaltningslagen och 1-2 kap miljöbalken.
(sidan 1-7 i presentationen)  

2)
2-6 kap miljöbalken. (sidan 7-12 i presentationen)  

3)
6-32 kap miljöbalken, livsmedelskontroll och livsmedelslagstiftning, andra lagar som tillämpas. (sidan 13-38 i presentationen).
  
 Del 1


Del 1:


Del 2:

Del 3
 
   
 
  
     
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! 
Uppdaterat 2021-10-07
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum