HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 

Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik

 

Samverkan genomfördes 2021 och syftade till att skapa kompetens hos inspektörerna för att identifiera primäringredienser samt kontrollera att ursprungsmärkning på produkterna är korrekta i butiker. Kontrollrapporten skickades till den myndighet som har kontroll över det företag som ansvarar för märkningen, och myndigheten kan därefter samla alla avvikelser och kontakta HK för vidare åtgärder. Kontroll på butikerna genomfördes som en planerad kontroll då enligt artikel 8.3 i 1169/2011 ska företag (butiker) som inte ansvarar för märkning inte tillhandahålla livsmedel som är felmärkta.

Den länsgemensamma kontrollen genomfördes från den 9 augusti till 8 oktober 2021. Resultaten av projektet redovisas på SILK:s samverkansmöte och publiceras på MSL:s hemsida inom kort.

Underlag för kontrollen
Checklista finns här!
Lathund finns här!
Digitalt inrapporteringsformulär finns här!
Förordning 2018/775 artikel 26.3 finns här!
Tillämpning av artikel 26.3 finns här!

Projektledare Victor Munoz, Solna 


   
Dokument  
 - Samverkansplanen kan läsas här.
   
Genomfört kontrollprojekt 
 - Kontrollprojektet Spårbarhet livsmedel genomfördes 2017. Läs mer här!
   
Tips! 
 - Livsmedelsverket om ursprungsmärkning.
   

                        
Samverkansstatus: Pågående samverkan
Initiativtagare: Solna stad.
Samverkansgrupp: Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.
Uppdaterat 2022-04-25
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum