HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Samverkan smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
 Pågående samverkan
 
Samverkan smittskydd

Samverkan utvecklar kommunernas samarbete och rutiner om/när det inträffar en objektsburen smitta.

Läs mer i samverkansplanen.

Anmäl dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst begär det här.


 Smittskyddsövning 2020
  13 oktober 2020 genomfördes en scenarioövning gällande objektsburen smitta. Syftet med övningen var att lära mer om miljökontorens ansvar och roll samt öva på att nätverka mellan kommuner och andra myndigheter. Övningen innefattade flera olika smittor och scenarier och genomfördes via Teams.
 - Sammanfattning av dagen 
 - Länsstyrelsens presentation
 - Kommunikation i kris
 - Anticimex presentation
 - Utvärdering av dagen
   
Informationsmöte om smittskydd 17 april 2020 
 - Presentation Samverkan Region Stockholm 
 - Presentation Länsstyrelsen
 - Presentation Smittskydd 
 - Presentation Folkhälsomyndigheten
Uppdaterat 2021-09-08
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum